« Tagasi

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Põhja-Sakala Vallavolikogu algatas 25.05.2023 otsusega nr 151 Põhja-Sakala vallas, Reegoldi külas, reformimata Pumpla katastriüksusel (katastritunnus 61501:001:0605) asuva ehitise, pumbamaja (ehitisregistri kood 112023889, ehitisealune pind on 16,0 m2  ja esmase kasutuselevõtu aasta 1971) peremehetuks tunnistamise menetluse.

Viimane teadaolev pumbamaja omanik oli Võhma Majandusühistu (äriregistri kood 10215374), mis on 20.11.2009 registrist kustutatud.

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul teadaande avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond või .⁠