« Tagasi

Vallavalitsus müüb enampakkumisel kinnistu Reegoldi külas

Põhja-Sakala Vallavalitsus viib läbi elektroonilise enampakkumise järgmise katastriüksuse võõrandamiseks:
  • kinnisasi asukohaga Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Reegoldi küla, Lillese (katastritunnus 61501:001:0681, pindala 5994 m², elamumaa 100%), millel asuvad elamu (ehitisregistri kood 112006776) ja kuur (ehitisregistri kood 112006777), alghinnaga 2000 eurot.

Info kitsenduste kohta on leitav SIIT.

Elamu on elamiskõlbmatu ja kuur on lagunenud. Kinnistul on kuivkäimla ja salvkaev, puuduvad veevärk ja kanalisatsioon. Tarbimiskoha peakaitsme suurus on 16A.

Enampakkumine viiakse läbi Osta.ee oksjonikeskkonnas.

Enapakkumise samm on 100 (ükssada) eurot.

Tagatisraha 200 (kakssada) eurot. Tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt.

Osavõtutasu 50 (viiskümmend) eurot. Pakkumist tehes võetakse osalustasu summa maha pakkuja Osta.ee e-kontolt.

Enampakkumise võitja tagatisraha võetakse arvesse edasistes arveldustes. Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu.

Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud pakkuja. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping. Ostja kannab kõik kinnistu omandamisega kaasnevad kulud, sh notaritasu ja riigilõivu. Müügileping sõlmitakse ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuse kinnitamise korralduse teatavakstegemisest.

Enampakkumisest võib osa võtta iga füüsiline ja juriidiline isik, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et nõustub enampakkumise tingimustega ja on teadlik vara seisukorrast, suurusest, piiridest, juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Pakkumisi on võimalik teha 09.11.2023 kuni 30.11.2023 kell 12.00*.

* Tegemist on pikeneva lõpuga enampakkumisega (pikenemise lõpp on 5 minutit).

Vara ja oksjoni arve/müügileping vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele! (Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele).

Enampakkumisel oleva kinnisasjaga on võimalik tutvuda iseseisvalt kohapeal ja enampakkumisel osalemise kohta täiendavat informatsiooni saab kinnisvaraspetsialist Bianka Ränkelilt, tel 5484 0430, e-post .