« Tagasi

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 26.01.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

 1. Määrata kahele raske puudega vanaduspensionärile hooldaja ja maksta hooldajatoetust;
 2. Suunata viis isikut Mulgi Häärberisse üldhooldusteenusele ning maksta valla eelarvest nende hoolduskulude puudujääv osa;
 3. Muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 19.01.2021 korralduse nr 17 sõnastust.

Haridus- ja kultuuriküsimustes:

 1. Moodustada komisjon Põhja-Sakala valla 2020. aasta spordipreemiate määramiseks;
 2. Sõlmida noorte huvihariduse toetamise leping ning toetada vallas elavate noorte huvitegevust Maerobic OÜ-s noore kohta 12 eurot kuus;
 3. Sõlmida noorte huvihariduse toetamise leping ning toetada vallas elavate noorte huvitegevust MTÜ-s Maarja Kukumägi Moe- ja Tantsukool noore kohta 12 eurot kuus;
 4. Sõlmida noorte huvihariduse toetamise leping ning toetada vallas elavate noorte huvitegevust MTÜ-s Pärnu Vanalinna koolituskeskus noore kohta 12 eurot kuus;
 5. Sõlmida noorte huvihariduse toetamise leping ning toetada vallas elavate noorte huvitegevust MTÜ-s Tenniseklubi Fellin noore kohta 40 eurot kuus;
 6. Tühistada isiku taotlusel Põhja-Sakala Vallavalitsuse 19.01.2021 korraldus nr 15.

Majandusküsimustes:

 1. Tunnistada riigihanke „Raamlepingu sõlmimine vedelgaasi ostmiseks aastatel 2020-2023" edukaks pakkumuseks Airok OÜ pakkumus maksumuses 24 780,48 eurot;
 2. Tunnistada väikehanke „Suure-Jaani Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine III etapp ehitustööde omanikujärelvalve" edukaks pakkumuseks Lindvill OÜ pakkumus maksumuses 4665,60 eurot;
 3. Mitte kehtestada hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvooru eelistatud sihtrühmi ja toetatavate valdkondade prioriteetsust;
 4. Väljastada:
 • raieluba Suure-Jaani linnas Pärnu tn 30 kinnistul 30 puu raiumiseks;
 • projekteerimistingimused Karjasoo külas Metsaõue kinnistule suvila püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks;
 • ehitusteatis Suure-Jaani linnas Lembitu pst 32 kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks kuni 33% mahust;
 • ehitusteatis Lahmuse külas Kulli kinnistule abihoone püstitamiseks;
 • ehitusluba Metskülas Nõrga kinnistule päikeseelektrijaama püstitamiseks;
 • kasutusluba Suure-Jaani linnas Ringpuiestee 9 kinnistule püstitatud üksikelamu kasutusele võtmiseks;
 • kasutusluba Ülde külas Kaeramäe kinnistule püstitatud ratsamaneeži kasutusele võtmiseks.

Muudes küsimustes:

 1. Sõlmida Kurla Ehitus OÜ-ga mitteeluruumi rendileping.


Lisaks võeti teadmiseks Tõnu Aavasalu poolt esitatud nõudekiri.

 

Istungi ülevaate koostas:
Kati-Kristella Kivisild
Kommunikatsioonispetsialist