Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu korraline istung on neljapäeval, 30. jaanuaril kell 16.00 Põhja-Sakala vallamaja (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) II korruse saalis.

Päevakord:

1. Suure-Jaani Kooli arengukava kinnitamine, eelnõu nr 203.
2. Põhja-Sakala valla 2020. a eelarve (II) lugemine, eelnõu nr 212.
3. Vallavolikogu piirkondliku arengu komisjoni koosseisu kinnitamine, eelnõu nr 227.
4. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine (I) lugemine/kehtestamine, eelnõu 231.
5. Põhimääruste I lugemine:
    5.1 Võhma Vaba Aja Keskuse põhimäärus, eelnõu nr 237;
    5.2 Paala Rahvamaja põhimäärus, eelnõu nr 232;
    5.3 Pilistvere Rahvamaja põhimäärus, eelnõu nr 233;
    5.4 Suure-Jaani Kultuurimaja põhimäärus, eelnõu nr 234;
    5.5 Sürgavere Kultuurimaja põhimäärus, eelnõu nr 235;
    5.6 Vastemõisa Rahvamaja põhimäärus, eelnõu nr 236.
6. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord (I) lugemine, eelnõu nr 229.
7. Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise ülesande delegeerimine, eelnõu nr 228.
8. Põhja-Sakala valla arengukava tegevuskava 2020, eelnõu nr 230.
9. Volikogu 2020. a tööplaani kinnitamine, eelnõu nr 238.
Lisaks Siim Avi ettepanekul:
10. Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 1 „Hüvitise, töötasu ja tasu määramise" muutmine, eelnõu nr 239.
11. Revisjonikomisjoni 2020. a tööplaan, eelnõu nr 240.
12. Info:
    12.1 revisjonikomisjoni aktidest nr 4 ja 5 ning vallavalitsuse vastustest;
    12.2 vallavanemalt;
    12.3 revisjonikomisjoni aruanne 2019. a tehtud tööst.

Vallavolikogu 2020. aasta istungite päevakorrad

9. jaanuar
30. jaanuar

 

9. JAANUAR (erakorraline)

1. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.
2. Põhja-Sakala Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine.
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
4. Põhja-Sakala Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine.
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu piirkondliku arengu komisjoni koosseisu kinnitamine.
6. Põhja-Sakala  Vallavolikogu 21. detsembri 2017 otsuse nr 22 „Põhja-Sakala  Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni moodustamine" muutmine.
7. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tuleneva loataotluse menetlemise toimingud 2019. aastal (aruande esitamine).

Istungi salvestis

(tagasi üles)