Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad

19.06.18

Alates 01.07.2018 kehtivad Võhma linnas, Kõo külas ja Koksvere külas AS Võhma ELKO poolt osutatava veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse hinnad:

  • tasu võetud vee eest 1,20 eurot/m3 koos käibemaksuga;
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,80 eurot/m3 koos käibemaksuga.

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldus nr 359

 

Alates 01.09.2018 kehtib Suure-Jaani linnas, Olustvere alevikus, Reegoldi, Kõidama, Sürgavere, Munsi, Navesti ja Ülde külades AS Suure-Jaani Haldus poolt osutatava reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind:

  • 1,78 eurot/m3 koos käibemaksuga.

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldus nr 409

article-author: ANGELA HÄRM