Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on varustatud Suure-Jaani linna, Võhma linna, Kõpu aleviku, Olustvere aleviku, Koksvere, Kõidama, Kõo, Munsi, Navesti, Reegoldi, Sürgavere, Vastemõisa, Ülde küla kompaktse asustusega osad.

Reoveekogumisalad on kehtestatud keskkonnaministri käskkirjaga. Kõik määratud ja kinnitatud reoveekogumisalad on esitatud kaartidel, millega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avaliku teenuse abil reoveekogumisalade otsingus.

Vee- ja kanalisatsiooniteenus

Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenust osutavad:

Võhma linnas, Kõo külas ja Koksvere külas AS Võhma ELKO. Teenused ja hinnakiri on leitav siit.

Majandusaasta aruanne koos tegevuse aruandega 2019
Tegevuse aruanne 2019
Veeanalüüsid 2019: Võhma Kõo, Koksvere, Võhma
Majandusaasta aruanne 2018
Veeanalüüsid 2018

 

Suure-Jaani linnas, Kõpu alevikus ja Olustvere alevikus, Kõidama, Munsi, Navesti, Reegoldi, Sürgavere, Vastemõisa ja Ülde külades AS Suure-Jaani Haldus. Teenused ja hinnakiri on leitav siit. Lisainfo vee ja kanalisatsiooni osas

Majandusaasta aruanne 2019
Vee- ja kanalisatsioonivaldkonna tegevuse aruanne 2019
Veeanalüüsid 2019

Veemajandusega seotud õigusaktid

Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteedi analüüside tulemustega on võimalik tutvuda Terviseameti veebilehel, kus joogivee terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu on vee kvaliteedi andmed kõigile avalikud.

Joogivee kvaliteedi nõuded ja näitajad

Arengukava

Põhja-Sakala Vallavolikogu algatas oma 27.09.2018 otsusega nr 73 Põhja-Sakala valla ühsiveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise. Arengukava koostamist koordineerib Põhja-Sakala Vallavalitsus.

Hetkel kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad: