Pakume tööd

SUURE-JAANI KOOL otsib oma meeskonda

 • õpetajat (täiskoormusega), kelle ülesandeks on autistliku lapse õpetamine. Nõutav vastavus pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele ja eelnev töökogemus, kasuks tuleb eelnev kokkupuude erivajadusega lastega;
 • tugiisikut autistlikule lapsele. Kasuks tuleb varasem töökogemus tugiisikuna, läbitud tugiisiku väljaõpe ja eelnev kokkupuude autistliku lapsega.

Kandideerimisdokumendid saata hiljemalt 25. novembril aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee.

Lisainfo: Epp Välba, tel 437 2050.

----------

SUURE-JAANI LASTEAED pakub tööd:

 • eripedagoogile või logopeedile (0,5 koormusega); tööle asumise aeg kohe;
 • üldkoristajale (lapsehoolduspuhkuse ajaks; 0,5 koormusega); tööle asumise aeg 02.12.2019;
 • õpetaja abile (lapsehoolduspuhkuse ajaks; 1,0 koormusega); tööle asumise aeg 02.01.2020.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: avaldus, CV, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad palun esitada Suure-Jaani lasteaed Sipsik, Lembitu pst 42, Suure-Jaani Põhja-Sakala vald või la.sipsik@suure-jaani.ee.

Lisainfo: Tiiu Savelli 5624 0243 või 437 1198.

----------

Põhja-Sakala vallavalitsus ootab inimesi, kes oleks valmis olema tugiisikuks lastele.

Täpsem info lastekaitsespetsialistilt Aave Toomsalult, telefon 437 1145, 5341 8120; e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.

----------

KÕPU PÕHIKOOL pakub uuel õppeaastal tööd:

 • vene keele õpetajale (0,38 ametikohta)
 • arvutiõpetuse õpetajale (0,17 ametikohta)

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil kopupohikool@gmail.com.

Lisainfo direktorilt Linda Sootsilt (tel 5341 2173; e-post: kopupohikool@gmail.com).

----------

VÕHMA KOOL kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

 • inglise keele õpetaja (0,39 ametikohta)
 • informaatikaõpetaja (0,26 ametikohta)
 • logopeed (0,5 ametikohta)
 • psühholoog (1,0 ametikohta)
 • info- ja haridustehnoloog (1,0 ametikohta)

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa, 70602.

Tööle asumine 1. septembril 2019.

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).
 

Otsime Kõpu piirkonda

ISIKLIKU TRANSPORDIGA ÕPILASTRANSPORDI TEENUSEOSUTAJAT.

Huvilistel ja täpsema info saamiseks palume helistada tel 5380 3282.

Kõpu piirkonnajuht

Statistika

Population: 8205
Area: 1153 km²
Largest borought: Võhma linn, Suure-Jaani linn (1271, 1059)
Schools: 6
Kindergardens: 9
Villages: 70
Schools of interest: 2