Tööpakkumised

Täitmata ametikohad vallavalitsuses ja hallatavates asutustes:

---------

Suure-Jaani Kool ootab oma meeskonda

   • abiõpetajat  (0,7 kohta) lapsehoolduspuhkuse ajaks.

Avaldus, CV ja keskharidust tõendavat dokumendi koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 30. novembriks  2022  aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

(tagasi üles)

Kirivere Kooli lasteaed ootab oma meeskonda

  • liikumisõpetajat (0,25 ametikohta)

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada 9. detsembriks digiallkirjastatult e-posti aadressil lasteaed@kirivere.edu.ee.

Meie juures on Sul võimalus:
• anda oma panus laste liikumisharjumuste kujundajana;
• planeerida ja läbi viia lastele liikumistunde;
• planeerida ja läbi viia erinevaid sportlikke üritusi.

Ootame Sind endale kolleegiks, kui Sul on:
• kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid;
• valmisolek meeskonnatööks;
• soovitavalt töökogemus lastega.

Omalt poolt pakume:
• arenguvõimalusi, tegutsemisvabadust ja palju väljakutseid;
• paindlikku töökorraldust;
• 42-päevast puhkust.

Tööleasumise aeg on jaanuar 2023.

Lisainfo direktor Heilika Ressarilt (telefon 529 1951; e-post: lasteaed@kirivere.edu.ee).

(tagasi üles)

----------

Jaani lasteaed Sipsik otsib oma meeskonda:

LASTEAIAÕPETAJA Sipsiku majas –       2,0 kohta
Tööleasumise aeg jaanuari alguses 2023

LOGOPEED Sipsiku ja Traksiku majas –  1,0 kohta 

Tööleasumise aeg esimesel võimalusel
 
Ootame Sind kandideerima, kui:
lastega töötamine toob sära silma, soovid koos lastega õppida, areneda, avastada, oled erialase haridusega ning vastutustundlik.
 

Avaldus, elulookirjaldus ja erialast haridust  tõendavate dokumentide koopiad saata palun hiljemalt 30. novembriks e-posti aadressil: la.sipsik@suure-jaani.ee või postiaadressil: Lembitu pst 42, Suure-Jaani, 71502 Viljandimaa

Täiendav info telefonil: 524 7194 või 437 1198 – Riina Kukk
 

(tagasi üles)

-----

Võhma lasteaed Mänguveski kuulutab välja konkursi

  • logopeedi (0,5 ametikohta) ametikohale.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Täpsem info tööülesannete kohta Kristel Vahtralt e-posti aadessil lasteaed@kool.vohma.ee või tel 5336 5819.

(tagasi üles)

-----

Võhma kool kuulutab välja konkursi

  • logopeed-eripedagoogi (1,5 ametikohta) ametikohale.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Täpsem info tööülesannete kohta Kristel Vahtralt e-posti aadressil kristel@kool.vohma.ee või tel 5336 5819.

(tagasi üles)

-----

Otsime tugiisikuid Põhja-Sakala valla haridusasutustesse

Tugiisikuteenuse eesmärk on abistada ja juhendada puudega last õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Vajadusel on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel. Tugiisikuteenust osutatakse päevasel ajal lapse haridusasutuses ja vajadusel vaba aja sisustamiseks mõeldud keskkonnas (pikapäevarühm jms).

Sobid tööks hästi, kui Sinu omaduste hulka kuuluvad:

  • hea kohanemisvõime, paindlikkus ja kannatlikkus;
  • tolerantsus, heasüdamlikkus, tasakaalukus;
  • kohusetundlikkus, kokkulepetest ja tööaegadest kinnipidamine;
  • rõõmsameelsus ja positiivne ellusuhtumine.

Tugiisikuna töötamiseks on vajalik eesti keele oskus ning tugiisikukoolituse läbimise tunnistus.

Lisainfo: lastekaitsespetsialist Eva Kikas, e-post eva.kikas@pohja-sakala.ee, tel 5303 5720.

(tagasi üles)