Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on teisipäeval, 29. jaanuaril kell 9.00 Põhja-Sakala vallamaja (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) II korruse saalis.

Vallavalitsuse 2019. aasta istungite päevakorrad

JAAN VEEBR MÄRTS APRILL MAI JUUNI JUULI AUGUST SEPT OKT NOV DETS
4.                      
9.                      
16.                      
17.                      
23.                      

 

17. JAANUAR

1. Ehituslubade väljastamine.

(tagasi üles)

16. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine Siimani Farmi vedelsõnnikutrassile;
    1.2 vallamaja remonditööde hinnapakkumised.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 tänukirjade andmise ettepanek;
    2.2 kultuuri-, spordi- ja sotsiaaltöö preemiate määramiseks komisjonide moodustamine;
    2.3 raamatukogutöötajate puhkuse pikkuse muutmise ettepanek.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 16.10.2018 korralduse nr 709 muutmine;
    3.2 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.08.2018 korralduse nr 517 muutmine.
4. Majandusteemad:
    4.1 riigihanke Tarbeauto kasutusrent (203825) otsuste kinnitamine.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 avaldus eestkoste seadmiseks;
    5.2 avaldus eestkostja vahetamiseks ja eestkostja ametiaja pikendamiseks;
    5.3 Kõpus sotsiaaltranspordi korraldamine.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 Viljandimaa Vapimärgi kandidaadi esitamine;
    6.2 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine;
    6.3 SA Perekodu nõukogusse liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
7. Volikogu eelnõud:
    7.1 otsuse eelnõu Lahmuse Kooli pidamise ülevõtmiseks.

(tagasi üles)

9. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Koksvere küla Kontori kinnistu ehitusluba;
    1.2 Tällevere küla Rullilauda teraviljamahutite ehitusluba.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 taotlus Suure-Jaani kooli lasteaedade kollektiivpuhkuse pikendamiseks;
    2.2 huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019;
    2.3 lisatasu maksmine transporditeenuse eest.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 hinnapakkumine renoveerimistöödele;
    3.2 liikumispuudega isiku parkimiskaart;
    3.3 volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 valimisjaoskondade moodustamine.
5. Volikogu eelnõud:
    5.1 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava;
    5.2 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks;
    5.3 Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord.

(tagasi üles)

4. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Vihi küla Veere puurkaevu ehitusluba;
    1.2 kasutusloa väljastamine Kõidama Tankla tootmishoone.
2. Keskkonnateemad:
    2.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 üldhooldusteenusele suunamine;
    3.2 üldkasuliku töö lepingust;
    3.3 sotsiaaltoetuse taotluse vormi kehtestamine.

(tagasi üles)