Projektid

PRIA LEADER-programmi Rohelise Jõemaa Koostöökogu meede 4.1. – kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond

Projekt „Atraktiivsed võimalused meie noortele"

Projektiga soovitakse mitmekesistada ja uuendada Suure-Jaani noortekeskuse vabaajaväljakute vahendeid, et korraldatavaid sündmusi ja igapäevaseid tegevusi rikastada ning propageerida värskes õhus viibimist.
Projekti raames ostetakse Suure-Jaani noortekeskusele: 5 elektriautot, 6 ripptooli ja -kiike koos alustega, 2 õhkbatuuti, pea- ja käsimikrofon, liiklusmärgid liiklusväljakule ning väliürituste korraldamiseks lauad ja toolid.
Projekti tulemusena muutuvad Suure-Jaani noortekeskuse tegevused rohkem perekesksemaks, kaasates ühistegevustesse erinevaid vanusegruppe. Uute atraktiivsete vahenditega saame noortekeskusesse kutsuda enam väikelapsi koos vanematega. Uuel ja paremal tasemel on võimalik pakkuda lastele liikluskasvatust, samuti muutub välisündmuste korraldamine läbi uute helitehniliste vahendite ja välimööbli soetuse efektiivsemaks ning kvaliteetsemaks.
Projektijuht on Marlen Silm, kaasfinantseerija Põhja-Sakala vallavalitsus.

 

MTÜ Võrtsjärve Ühenduse Leader MEEDE 2 Atraktiivne elukeskkond ja toimiv kodanikuühiskond

Projekt "Võhma Vaba Aja Keskuse rahvatantsurühmadele Tald ja Apsat rahvariiete ja Lilleke rahvariide vööde ostmine"

Toetus: 16614 eurot
Omaosalus: 1846 eurot
Projekti maksumus kokku: 18460 eurot

Author: ANGELA HÄRM