Projektid

Eterniidijäätmete kogumise läbiviimine Põhja-Sakala vallas

Projekt nr: RE.4.09.23-0288
Toetusmeede: Keskkonnaprogrammi ringmajanduse eterniidijäätmete kogumisringid
Taotlusvoor: Ringmajanduse programm
Rakendusüksus: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärgiks on korraldada eterniidijäätmete kogumiskampaania, mille raames vallaelanikud saavad oma kasutuskõlbmatut eterniiti tasuta ära anda jäätmekäitlejale.
Eesmärgiks on kokku koguda ca 50 tonni eterniiti ja anda need üle nõuetele vastavasse kogumiskohta. Eterniidi eraldi kogumine on oluline, et vältida nende kasutamist tee täiteks või metsa alla viimist. Eterniidijäätmete kogumisringide korraldamise eesmärgiks on inimeste teadlikkuse tõstmine, jäätmete liigiti kogumise propageerimine, vältides ja vähendades sellega kasutuskõlbmatu eterniidi põhjustatud keskkonna saastamist.
Projekti periood: 28.03.2024 – 30.11.2024
Projekti eelarve: abikõlblik kogumaksumus (EUR): 7930,00

 

 

Pilistvere hooldekodu külalistetoa ehitamine ja sisustamine

Projekti abikõlblikkuse periood: 31.10.2023
Projekti kogumaksumus: 26 024,70 eurot (osakaal 100% abikõlblikest kuludest)
Projekti omafinantseering: 0 eurot
Meede: 2014-2020.15.1 COVID-19 valmisoleku tagamine
Taotlusvoor: Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks II voor – 17.11.2022–19.12.2022
Projekti kokkuvõte:
Pilistvere hooldekodule on külalistetoa ehitamine väga oluline. Klientidel ei ole hetkel sobivat ruumi, kus saada kokku oma lähedaste ja sõpradega. Külalistetoa ehitame hooldekodu saunamajas olevasse panipaika, mis on 58 ruutmeetrit suur – selles on piisavalt ruumi, et viiruste ajal olla hajutatult. Samuti on võimalik suurema seltskonnaga pidada sünnipäeva või tähtpäevi. Kuna külalistetoas on ka kööginurk, wc ja pääseb ka sauna, siis on võimalik selles toas veeta ka öö koos oma lähedasega.

 

Võhma aiamaja

Meede: LEADER-projektitoetus
Strateegia meede: nr 2 „Atraktiivne elukeskkond ja toimiv kodanikuühiskond"
Kohalik tegevusgrupp: MTÜ Võrtsjärve Ühendus
Projekti kogumaksumus: 30 000 eurot
Projekti toetus:  27 000 eurot
Projekti omafinantseering: 3000 eurot
Projekti eesmärgiks on kogukonna tegevusvõimaluste laiendamine ja elukeskkonna atraktiivsuse tõstmine. Hetkel pole Võhmas välisõhus ühisürituste korraldamiseks sobivat kohta. Projekti raames rajame Võhma kogukonnamaja juurde aiamaja koos vajaliku ligipääsu ja haljastuse ning pinkidega.

 

Suure-Jaani haldushoone-lastepäevakodu hoone optimeerimine

Projekti lõpptähtaeg: 31.01.2023
Projekti kogumaksumus: 257 847 eurot
Projekti toetus: maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest 122 108 eurot
Projekti omafinantseering: 135 739 eurot
Projekti eesmärkideks on luua ruumid täiendava lasteaiarühma avamiseks (Suure-Jaani lasteaed Sipsik jätkab senise nelja rühma asemel viie rühmaga), paremad tingimused vallavalitsuse töö korraldamiseks ning klientide teenindamiseks. Projekti tulemusel luuakse lisavõimalused alushariduse kvaliteetsemaks tagamiseks maakonnatasandil ning paraneb Viljandi maakonna avalike teenuste kvaliteet ja maine.

 

Põhja-Sakala valla haridusvõrgu ümberkorraldamine

Projekti lõpptähtaeg: 31.01.2023
Projekti kogumaksumus: 125 963 eurot
Projekti toetus: maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest 94 472 eurot
Projekti omafinantseering: 31 491 eurot
Projekti tulemusel valmivad rühmaruumid Vastemõisa lasteaia Päevalill lastele. Seni 54-kohaline, nelja rühmaga lasteaed töötab edaspidi viie rühmaga – lasteaias on kokku kohti 74 lapsele. Lisandunud lasteaiakohad võimaldavad vastu võtta järjekorras ootavad lapsed, mille tulemusel paraneb teenuse kvaliteet.

 

Olustvere mängulinnaku rajamine

Meede: LEADER-projektitoetus
Strateegia meede: 4.1 Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond
Kohalik tegevusgrupp: Rohelise Jõemaa Koostöökogu, LEADER 19.2 toetus
Projekti kogumaksumus: 22 897 eurot
Projekti toetus:  9996,56 eurot
Projekti omafinantseering: 12 900,44 eurot
Projekti tulemusena kujundatakse Olustverre terviklik mänguplats, kus saab nii sportida kui vaba aega veeta ning erinevaid meelepäraseid tegutsemisvõimalusi jätkub piisavalt. Piirkonna noored saavad suurepärase alternatiivi nutitelefonile, tegutsedes kaaslastega aktiivselt uuendatud väljakul.

 

Madalseiklusraja ehitamine Kõo piirkonna lastele ja peredele aktiivseks ajaveetmiseks vabas õhus

Projekti raames rajati Kõo külla madalseiklusrada.
Projekti toetati MTÜ Võrtsjärve Ühenduse LEADERi tegevusgrupp strateegia meetmest „C Covid 19 mõjude taasterahastu meede mittetulundussektorile".
Projekti kogumaksumus oli 10 866 eurot, toetuse määr on 90%, 10% kogumaksumusest tasub Põhja-Sakala vald.
Projekti periood: 28.01.2022 – 31.12.2022

 

Kõpu Hooldekodu rekonstrueerimine Kõpu Sotsiaalteenuste Keskuseks

Projekti lõpptähtaeg: 31.12.2021
Projekti kogumaksumus: 797 322 eurot
Projekti toetus: Kliima.2.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes (mitte SF) 214 941,60 eurot
Projekti omafinantseering: 582 380,40 eurot
Projektist:
Projekti käigus rekonstrueeritakse Kõpu Hooldekodu välispiirded, paigaldatakse maaküttesüsteem, soojustagastusega sundventilatsioon ja teostatakse muud energiatõhusustööd, mis aitavad vähendada kulutusi tarnitavale energiale. Projekti elluviimisel vähenevad hoone ülalpidamise kulud. Lisaks tehakse hoonesiseseid ümberehitustöid. Hoones hakkab olema Kõpu Sotsiaalteenuste Keskus, mis pakub päevakeskuse avalikke teenuseid, majutusteenust, koduteenust ja muid sotsiaalteenuseid.
Peale hoone renoveerimist on võimalik pakkuda eakatele, erivajadustega inimestele ja teistele sotsiaalsetele sihtgruppidele võimalust oma kogukonnas võimalikult kaua iseseisvalt hakkamasaamist.

 

Võhma linna Tallinna tn 11a üürielamu ehitustööd

Ehitustööde lõpptähtaeg: 15.10.2021
Projekti kogumaksumus: 1 154 228 eurot
Projekti toetus: kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus 577 114 eurot
Projekti omafinantseering: 577 114 eurot
Projektist:
Üürielamu püstitamise eesmärgiks on tagada sotsiaalteenuse osutamise raames sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupile vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus piirkonnas.
Hoonesse on projekteeritud kokku 23 korterit, millest 19 on ühetoalised tavakorterid, 2 ühetoalised invakorterid ja 2 kolmetoalised perekorterid. Igas korteris on eraldiseisev WC/vannituba. Lisaks korteritele on hoonesse rajatud ka tegelustuba, tehnoruumid, panipaik, eraldiseisev inva WC, pesuruum ja personali ruum. Korterid on sisustatud esmase vajaliku köögimööbli ja sanitaartehnikaga.
Hoones on loodud tingimused terviklikult väljaarendatud kaasaegse sotsiaalteenuse tagamiseks.

 

Suure-Jaani staadioni rekonstrueerimise 3. etapp

Ehitustööde lõpptähtaeg: 14.07.2021
Projekti kogumaksumus: 780 826 eurot
Projekti toetus: maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest 109 890 eurot ja COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks eraldatud toetus summas 510 000 eurot
Projekti omafinantseering: 160 936 eurot
Projektist:
Teostatavad tööd:

  • rekonstrueeritakse 64x100 m jalgpalliväljak, siirdmurukatte alla paigaldatakse automaatne kastmissüsteem sprinkleritega, paigaldatakse väravapostide kinnitamiseks vajalikud hülsid, väravad, väljaku tähistus, turvavalgustusmastid;
  • sõelmekattega radade asemel rajatakse 4 jooksurajaga 400 m pikkune staadioni jooksuring ja 6 jooksurajaga 100 m ja 110 m sprindisirge tartaankattega;
  • rajatakse ühise hoovõturajaga kaugus- ja kolmikhüppeala (kaks hüppekasti);
  • rajatakse teivashüppeala, odaviske hoojooksurada, universaalpuur ketta- ja vasaraheiteringiga, kuulitõukering graniitsõelmetest maandumissektoriga;
  • teostatakse vajalikud valgustus-, valve-, heli- ja ajavõtusüsteemide rajamise tööd.

Projekti elluviimise järel on Suure-Jaani staadion kaasajastatud, pakkudes tänapäevaseid sportimistingimusi ning treening- ja võistlusvõimalusi erinevatele sihtgruppidele nii paikkonna, maakonna kui vabariigi tasandil.
 

Sürgavere spordihoones sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamine

Ehitustööde lõpptähtaeg: 12.07.2021
Projekti kogumaksumus: 289 602 eurot
Projekti toetus: maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest 60 000 eurot
Projekti omafinantseering: 229 602 eurot
Projektist:
Projekti eesmärgiks on Sürgavere spordihoones sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamine ning senisest kvaliteetsema teenuse osutamine Sürgavere spordihoone seni väljaehitamata ossa uute ruumide rajamisega (puhkeruum, neli ringiruumi/tuba, riietus-, pesemis-, tualettruumid, panipaik, koristajaruum).
Projekti elluviimise järel on Sürgavere spordihoones väljaehitatud ruumid, mis võimaldavad mitmekesistada ja pakkuda kaasaegseid teenuseid. Head tingimused elavdavad ja suurendavad piirkonna atraktiivsust ning seeläbi kasvab teenust kasutavate inimeste arv.

 

Projekt: Võimalusterohke Kõo

Senise tagasihoidlikus seisukorras mänguala asemel rajati 2020. a suvel Kõo külakeskusesse tänapäevane turvaline ning ohutu väljak.
Säilitati olemasolevad pingid, korvpallisein ning üks laste atraktsioon, lisaks rajati erinevatele vanuserühmadele ja paljudele lastele ning noortele erinevaid tegevusvõimalusi pakkuvad atraktsioonid: uus mängulinnak, Combo kiik, mis võimaldab korraga kiikuda mitmel lapsel, liivakast, vedrukiik, betoonist lauatenniselaud ning reguleeritav korvpallistatiiv küljelauaga. Nüüd rõõmustab lapsi ja noori terviklik mänguplats, kus saab nii sportida kui vaba aega veeta ning erinevaid meelepäraseid tegutsemisvõimalusi jätkub piisavalt.

Piirkonna noored said suurepärase alternatiivi nutitelefonile, kuna saavad tegutseda kaaslastega aktiivselt uuendatud väljakul.

Kõo mänguväljaku rajamist toetas PRIA Leader-programm. Võrtsjärve Ühenduse kaudu eraldati Põhja-Sakala vallale toetust summas 14 534,89 eurot, omaosalusena lisas vald 1615 eurot.

Mänguväljaku projekteerimis- ja ehitustööd teostas OÜ MoTeh.


 

Projekt: Suure-Jaani skatepark

PRIA LEADER-programm; MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu meede 4.1 – Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond

Projektiga uuendati Suure-Jaani Noortekeskuse juures asuv skatepark.
Lagunenud ning kasutuskõlbmatuks muutunud skatepark uuendati, et ekstreemspordihuvilistele noortele ohutu tegutsemisvõimalus tagada, noorte igapäevaseid tegevusi rikastada ning propageerida värskes õhus viibimist. Suure-Jaani uude skateparki rajati suur ditch, väike ditch, boksiga püramiid, jumpbox, kaks slideboksi, reil, suur quarterpipe ja väike quarterpipe. Piirkonnas on väga palju noori, kes igapäevaselt skateparki kasutada soovivad ning projekti tulemusena saame neile taas turvalist harjutamisvõimalust oma lemmikalal pakkuda.

PRIA toetas projekti summas 5 219, 82 eurot, Põhja-Sakala Vallavalitsus lisas omafinantseeringuna 11 700,18 eurot, projekti kogumaksumuseks kujunes 16 920 eurot.

 

Projekt: Hariduse tugiteenuse ja hariduslike erivajaduste õppe tagamise tõhusate korraldusmudelite analüüs ja disain

Projekti nr: 2014-2020.12.01.19-0143
Fond: Euroopa Sotsiaalfond
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projekti kestus: 01.03.2020 – 31.12.2020
Projekti kogumaksumus: 25 600 eurot
Projekti toetus: 21 250 eurot
Projekti omafinantseering: 4 350 eurot
Eesmärgid ja oodatavad tulemused:
Projekti käigus luuakse hariduse tugiteenuste keskuse ja hariduslike erivajadustega laste kooli sisuliselt ja majanduslikult tõhus korraldusmudel. Analüüsitakse hariduse tugiteenuste konsolideerimise ja kättesaadavuse tagamise mudeleid valla haridusasutustes ja nende mudelite rakendamise korralduslikke ja finantsmajanduslikke mõjusid. Analüüsitakse, milline on korralduslikult ja majanduslikult jätkusuutlik hariduslike erivajadusega õpilasele üldharidusteenuse osutamise korraldusmudel KOV-de koostöös. Selle käigus töötatakse välja teenuse osutamise organisatsiooniline ja finantseerimise mudel. Analüüs on sisendiks Põhja-Sakala valla ja teiste valdade juhtidele ja volikogudele hariduse tugiteenuste korraldamise ja erivajadustega lastele haridusteenuse tagamise otsuste langetamisel.

Projekti analüüsi raport

 

Projekt: Uued võimalused maanoortele Kõos

PRIA LEADER-programm; MTÜ Võrtsjärve Ühendus meede 2 – Atraktiivne elukeskkond ja toimiv kodanikuühiskond

Projektiga mitmekesistati ja uuendati Kõo noortetoa mööblit ja inventari.
Nüüdseks on noorte käsutuses uus mööbel ja kööginurk koos vajaliku tehnikaga, kvaliteetsed ja atraktiivsed mängud (õhuhoki, korvpallimäng), helitehnika, videoprojektor ekraaniga ja arvutimängki. Heli- ja videotehnika on lisaks noortetoale kasutatav teiste kohalike sündmuste korraldamisel, tegu on kaasaskantavate ning spetsiaalsete transpordikottidega varustatud tehnikaga.
Ruumid parendati suures osas omal jõul, seega lisati projekti elluviimisse oluline omapanus ning vabatahtlik töö. Uuenenud noortetuba on nüüd hubane ja mõnus paik paljudeks üritusteks. Noored saavad tunda rõõmu uutest võimalustest, atraktiivne ja uuenenud noortetuba meelitab senisest rohkem noori seal oma vaba aega sisukalt veetma.

PRIA toetas projekti summas 15 785,20 eurot, Põhja-Sakala Vallavalitsus lisas omafinantseeringuna 1 753,92 eurot.

 

 

Projekt: Vastemõisa Rahvamaja katuse uuendamine, pööningu soojustamine ning suure saali akende ja välisuste vahetus

Projekti nr: EU52258
Fond: Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
Rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Projekti kestus: 01.09.2018 – 30.08.2019
Projekti kogumaksumus: 82 038 eurot
Projekti toetus: 61 528 eurot
Projekti omafinantseering: 20 510 eurot
Eesmärgid ja oodatavad tulemused:
Projekti eesmärgiks on Vastemõisa Rahvamaja katuse uuendamise ja pööningu soojustamise ning suure saali akende ja välisukse uuendamisega vähendada hoone energiakulu vähemalt 20%, viies hoone energiaklassi C klassi ja seeläbi parandada kohalikul tasandil teenuste säästlikumat korraldamist. Projekti elluviimise tulemusena vähenevad Vastemõisa Rahvamaja ülalpidamiskulud ning paraneb pakutavate teenuste kvaliteet. Tuginedes teostatud Energiaauditile on võimalik soojustatud katuse ja mittelekkivate akendega säästa elektrit elektripuhurite mittekasutamisega 10 MWh aastas, mis elektri hinna 130 EUR/MWh juures on aastase säästu väärtus 1 300 EUR, CO2 kokkuhoid põlevkivielektrit kasutades oleks aastas (10x0,92) 9,2 tonni.

 

Projekt: Pilistvere Hooldekodu energiatõhususe suurendamine

Projekti nr: Kliima.2.01.17-0022
Rahastusallikas: Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)
Rakendusüksus: Rahandusministeerium
Projekti kestus: 01.03.2018 – 01.09.2019
Projekti kogumaksumus: 370 000 eurot
Projekti toetus: 110 862,50 eurot
Projekti omafinantseering: 259 137,50 eurot
Eesmärgid ja oodatavad tulemused:
Projekti käigus rekonstrueeritakse Pilistvere Hooldekodu välispiirded, paigaldatakse maaküttesüsteem, soojatagastusega sundventilatsioon, ka päikesepaneelid. Projekti lõppedes on võimalik vähendada hoone ülalpidamiskulusid ja tagada parem sisekliima ruumides.

 

Projekt: Suure-Jaani valla tööstuspargi arendamine 1 622 076 eurot

Projekti number: EU52112
Fond: Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde avaliku tugitaristu arendamise toetamine
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projekti kestus: 01.02.2018 – 31.12.2019
Projekti kogumaksumus: 1 679 511,95 eurot
Projekti toetus: 1 427 585,14 eurot
Projekti omafinantseering: 251 926,81 eurot
Eesmärgid ja oodatavad tulemused:
Projekti üldine eesmärk on suurendada ettevõtlusaktiivsust ja töökohtade arvu Põhja-Sakala vallas ning Viljandimaal laiemalt. Selle saavutamiseks arendatakse välja tööstuspark Suure-Jaani linnas. Projekti otsesed eesmärgid on seotud taristu rajamisega: 1) tööstusala juurdepääsuteede rajamine koos tänavavalgustusega; 2) vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine koos pumplatega; 3) elektri- ja sidevarustuse rajamine. Projekti väljundiks on ettevõtlusega tegelemiseks vajaliku taristuga varustatud tööstuspark, mis koosneb 16 tootmismaa ja 4 ärimaa krundist ning laiub 16 ha suurusel maa-alal. Tööstuspargi visiooni kohaselt tegutseb aastal 2030 seal vähemalt 15 ettevõtet, kes on loonud ligikaudu 200 töökohta. Kolm aastat peale projekti lõppu on kasutusel pooled tööstuspargi kruntidest.

 

Projekt: Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone rekonstrueerimine

Valdkond: Avaliku sektori KOV allsektori lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine
Projekti nr: Kliima.1.01.17-0054
Rahastusallikas: Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)
Rakendusüksus: SA KIK
Projekti kestus: 12.01.2018 – 31.08.2019
Projekti kogumaksumus: 359 150 eurot
Projekti toetus: 244 222 eurot
Projekti omafinantseering: 114 928 eurot
Eesmärgid ja oodatavad tulemused:
Suure-Jaani lasteaia-haldushoone rekonstrueerimise projektiga tagatakse hoone energiakasutus ja energiatõhusus ETA C klassi nõuetele. Ehitatakse välja soojustagastusega ventilatsioon, paigaldatakse välisseintele lisasoojustus, paigaldatakse uued avatäited, soojustatakse pööningud, vahetatakse katus, vahetatakse välja vananenud valgustid, sooja tarbevee tootmiseks ehitatakse soojusvaheti soojasõlmes, elektri tootmiseks paigaldatakse päikesepaneelid 40 kW.

 

Projekt: Võhma linna koolivõrgu korrastamine (lammutamine, renoveerimine ja sisustamine)

Projekti nr: 2014-2020.1.04.17-0032
Fond: Struktuurifond ERDF
Meede: 2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine
Rakendusüksus: Sihtasutus Innove
Projekti kestus: 01.09.2017 – 31.08.2020
Projekti kogumaksumus: 2 948 040 eurot, sellest abikõlblik kulu 2 903 040 eurot
Projekti toetus: 2 467 584 eurot
Projekti omafinantseering: 435 456 eurot
Eesmärgid ja oodatavad tulemused:
Projekti elluviimisel toimub vana hoone lammutamine, uue ehitamine ja sisustamine. Olemasoleva 5000 m2 asemel hakkab olema 1680 m2. Lammutamine toimub kahes etapis: esmalt lammutatakse üks hoone tiib ja teises toimub aastal 2018/2019 õppetöö. Lammutatud hoone asemele ehitatakse uus koolihoone, mis ühendatakse olemasoleva spordihoonega. Seejärel kolitakse lapsed uude õppehoonesse ja lammutatakse teine tiib. Selle asemele tuleb parkla ja õuesõppeklass ning väliala. Uus koolihoone ehitatakse kahekordne. Uus hoone projekteeritakse energiasäästlik ja lapsesõbralik. Ruumide sisustus tuleb uus. Kaasajastatakse ka IKT vahendid. Viimaseks etapiks jääb haljastustööd ja kooliõue planeerimine. Kooliõue planeeritakse väliklass ja last arendavad väikevahendid.

 

Projekt: Suure-Jaani esmatasandi tervisekeskuse rajamine

Projekti nr: 2014-2020.2.04.16-0010
Fond: Struktuurifond ERDF
Meede: 2014-2020.2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks
Rakendusüksus või asutus: Rahandusministeerium
Projekti kestus: 01.01.2015 – 31.10.2018
Projekti kogumaksumus: 888 002 eurot
Projekti toetus: 660 002 eurot
Projekti omafinantseering: 222 000 eurot
Eesmärgid ja oodatavad tulemused:
• Projekti teostumisel on ehitatud Suure-Jaani esmatasandi tervisekeskus, kus pakutakse perearsti-, pereõe-, koduõendus-, ämmaemandus-, füsioteraapia-, apteegi-, töötervishoiu- ja oftalmoloogiateenuseid.
• Mitmekülgsed esmatasandi tervishoiuteenused on kvaliteetsed ja elanikkonnale kättesaadavad. Tagatud on inimeste tööhõives püsimine ja hõivesse naasmine. Väheneb tervisealane ebavõrdsus ja paraneb sotsiaalne kaasatus.
• Tervisekeskusesse on välja ehitatud kaasaaegsed kiirabiteenuse osutamise ruumid.

 

Projekt: Atraktiivsed võimalused meie noortele

PRIA LEADER-programmi Rohelise Jõemaa Koostöökogu meede 4.1. – kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond

Projektiga soovitakse mitmekesistada ja uuendada Suure-Jaani noortekeskuse vabaajaväljakute vahendeid, et korraldatavaid sündmusi ja igapäevaseid tegevusi rikastada ning propageerida värskes õhus viibimist.
Projekti raames ostetakse Suure-Jaani noortekeskusele: 5 elektriautot, 6 ripptooli ja -kiike koos alustega, 2 õhkbatuuti, pea- ja käsimikrofon, liiklusmärgid liiklusväljakule ning väliürituste korraldamiseks lauad ja toolid.
Projekti tulemusena muutuvad Suure-Jaani noortekeskuse tegevused rohkem perekesksemaks, kaasates ühistegevustesse erinevaid vanusegruppe. Uute atraktiivsete vahenditega saame noortekeskusesse kutsuda enam väikelapsi koos vanematega. Uuel ja paremal tasemel on võimalik pakkuda lastele liikluskasvatust, samuti muutub välisündmuste korraldamine läbi uute helitehniliste vahendite ja välimööbli soetuse efektiivsemaks ning kvaliteetsemaks.
Projektijuht on Marlen Silm, kaasfinantseerija Põhja-Sakala vallavalitsus.

 

Projekt: Pilistvere Rahvamaja segarahvatantsurühmale Pilgar rahvariiete soetamine

PRIA Leader programm


 

Projekt: Võhma Vaba Aja Keskuse rahvatantsurühmadele Tald ja Apsat rahvariiete ja Lilleke rahvariide vööde ostmine

MTÜ Võrtsjärve Ühenduse Leader MEEDE 2 Atraktiivne elukeskkond ja toimiv kodanikuühiskond
Toetus: 16614 eurot
Omaosalus: 1846 eurot
Projekti maksumus kokku: 18460 eurot

Author: MARKO REIMANN