Uus projekt "Arukad maapiirkonnad 21. sajandil"

13/04/20

     Head kogukonnad, külade esindajad!

Ootame teid kandideerima üleeuroopalisse arenguprogrammi „Arukad maapiirkonnad 21. sajandil" ("Smart villages")!

Kandideerimise tähtaeg on 5. mai.

Küsimuste korral võtke meiega kindlasti ühendust.

Triin Kallas
tegevjuht
+372 555 373 60
Eesti Leader Liit

MTÜ-de talvekool "Mina tulen!" 27.–29.02.2020

04/02/20

Sellel korral on talvekooli teemaks – töö meeskonnaga ehk kuidas anda ja vastu võtta tagasisidet; kuidas kasutada oma (keha)keelt; kuidas kuulata ja olla kuuldud jne. Kõik ikka selleks, et teil oleks mõnusam oma kogukondadega toimetada.

Soovitan tõesti tulla meiega talvekooli, sest

  • Teeme palju praktilisi harjutusi – juhime ise gruppe, saame tagasisidet ehk paneme ennast kohe proovile, aga seda kõike mõnusas õhkkonnas.
  • Meil on väga hea koolitaja Triin Vana, kes on südamlik, oskab juhendada.
  • Kuuled, kuidas läheb Pärnu- ja Läänemaa MTÜ-del.
  • Kolm päeva täitsa teist maailma, kus ei pea ise süüa tegema. smiley
  • Mõnus seltskond ja kuum saun.
  • NB! Talvekooli teemast ei tasu ennast häirida lasta – lauluoskus ei ole kohustuslik.

Loe rohkem infot SIIT ja FB lehelt.

Registreerimine lõpeb 10. veebruaril.

Kontakt: Jaanika Toome, Viljandimaa Arenduskeskuse kodanikeühenduste konsultant
tel: 5788 0245; 433 0446; e-post: jaanika.toome@viljandimaa.ee

Tootearenduse ja turunduse aluste õppepäevad

13/01/20

MTÜ Võrtsjärve Ühendus korraldab kolm tootearenduse ja turunduse aluste õppepäeva oma piirkonna ettevõtjatele ja teistele huvilistele (turismitöötajad, käsitöölised, kultuuritöötajad jt).

Kolmas õppepäev toimub 23. jaanuaril kell 10–15.15 Kolga-Jaani kohviku majas (rahvamaja vastas).

Viimasel õppepäeval käsitleme selliseid teemasid nagu koostöö olulisus ja võimalused. Siinkohal on mõeldud koostööd nii ettevõtjate kui erinevate sektorite vahel. Lisaks arutleme kaasaegse turunduse ning tagasiside küsimise teemadel.

Koolitaja TÜ Pärnu kolledži õppejõud Liis Juust. Õppepäev on osalejatele tasuta. Koolitus on osa ühisprojektist „Kohaliku toiduressursi arendamine". 

Vajalik etteregistreerimine hiljemalt 20. jaanuariks.
Kontakt: Jane Nirgi, meetmespetsialist, tel 5855 3886; e-post: jane@vortsjarveyhendus.ee.

Kodanikeühenduste tänuüritus

14/11/19

Head külaelu edendajad ja MTÜ-de eestvedajad!

2019. aasta tõttab suurtel sammudel lõpu poole ning aeg on teha kokkuvõtteid möödunust.

Meil on rõõm kõiki kutsuda 26. novembril kell 18 Suure-Kõpu mõisa Põhja-Sakala valla kodanikuühenduste tänuüritusele.

Teeme kokkuvõtteid 2019. aastast ning vallavanem Hermann Kalmus ja volikogu esimees Aino Viinapuu annavad üle 2019. aasta Põhja-Sakala valla kodanikupreemiad.

Anna palun oma osalemisest teada SIIN või helista telefonil 435 5444 või saada kiri pohja-sakala@pohja-sakala.ee.

Evelyn Härm
Põhja-Sakala Vallavalitsuse kultuurispetsialist

Ühisturunduse projekti raames korraldatavad koolitused

10/10/19

Head ettevõtjad ja huvilised Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Rohelise Jõemaa piirkonnast!

Mulgimaa Arenduskoda kutsub ettevõtjaid 1. oktoobril 2019 algusega kell 10:45 Riidaja kultuurimajja koolituspäevale "TEENUSE JA TOOTE ARENDAMINE". Rohkem infot SIIN.

Koolitaja Mairo Rääsk on pikaajalise kogemusega teenuste arendaja, Mairo on teenuseid arendanud Maanteemuuseumi juhi ja TÜ muuseumi direktori kohusetäitjana, praegu OÜ Blueray tegevjuhina. Koolitajana läbi viinud erinevaid teenuse arendamisega seotud seminare nii ettevõtjatele kui õpetajatele.

Koolitus algab kogunemisega kell 10:45 ning kestab kuni 18:00. Osalustasu 5 eurot.

Vajalik on eelregistreerimine! Kui plaanid osalemist, palun registreeru SIIN.

Registreerumise kinnitab osalustasu arve tasumine!

 

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda korraldab 2019. aastal järgnevad koolitused:

29.–30.10.2019 Kildu külalistemajas:

29.10.2019 Sotsiaalmeedia kasutamine turunduses (Birgit Tuulemäe, 6 tundi)
30.10.2019 Pildi- ja videotöötlus. Lihtsama trükise kujundamine (Maarja Pajusalu, 6 tundi)

19.11.2019 Männimäe külalistemajas, Viljandis:

Ühistoodete, sh tasulised paketid ja tasuta marsruudid, kujundamine valitud sihtrühmadele. Ühistoote hinnastamine (Liis Juust, 6 tundi)

Kõigil koolituspäevadel nõuetekohaselt osalenud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse, 2AP kohta.

Anneli Roosalu
MTÜ Mulgimaa Arenduskoda tegevjuht
+372 5303 8361

Kohaliku omaalgatuse programm on taas avatud

30/08/19

Tänasest on mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks taas avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.

„Lisaks paikkonnale on inimeste jaoks sageli elukohaga rahulolemiseks määravaks teguriks inimesed, kellega nad lähestikku elavad, ehk kogukonnal on meeldiva kodutunde tekkimiseks järjest suurem osa," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „On tunnustamisväärne, kui on inimesi, kes tahavad vabatahtlikult panustada oma aega ja energiat ühise kodukandi paremaks muutmisse. Et neile ja nende kogukondade tugevdamisega seotud tegevustele jõudu juurde anda, pakume võimalust taotleda kuni 2000 euro suurust toetust."

Programmi eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlusi võib esitada e-posti teel ning tähtaeg on 1. oktoober 2019 kell 16.30. Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgse maakonna maakondlikule arendusorganisatsioonile: meie maakonnas MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit.

Täpsemad juhendid ja vormid on leitavad maakondlike arendusorganisatsioonide kodulehtedel ning programmi määrusega saab tutvuda SIIN.


Kady-Ann Sutt
Rahandusministeerium

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

26/08/19

Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse arengˮ alameetme 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" raames antav toetus.

Meetme peamine eesmärk on maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu. Toetustaotlusi saab esitada 18. septembrist 9. oktoobrini 2019. Taotluste eeltäitmist e-PRIAs enne vooru algust ei toimu.

Täpsem info PRIA kodulehelt.


Jane Nirgi
MTÜ Võrtsjärve Ühenduse meetmespetsialist

Leader taotlusvooru infopäev ja konsultatsioonid

05/08/19

Rohelise Jõemaa Koostöökogu kutsub 27. augustil kell 17.30–19 Põhja-Sakala vallamaja saali
Leader taotlusvooru INFOPÄEVALE

Teema: 23.09.–09.10.2019 toimuva taotlusvooru info ja taotlemise tingimuste tutvustus. Toetusmeetmed ja nõutavad dokumendid, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotlemine e-Prias.

Eesmärk: tagada taotlejale kohaliku valla tasandil taotlusvooru info ja taotlemise tingimuste tutvustus, võimaldada soovijaile individuaalne konsultatsioon.

Konsultatsioonideks palume eelnevalt aeg broneerida telefonil 528 1275 (Aino Viinapuu). Konsultatsioonid toimuvad enne infopäeva algust vastavalt broneeritud kellaaegadele või vastavalt kokkuleppele.

Infopäev ja konsultatsioonid on tasuta.
Alus: Maaeluministri 23.10.2015 määrus nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus".

Baasinfo kättesaadav Rohelise Jõemaa Koostöökogu kodulehel rubriigis Taotlejale.

Infopäeva korraldamine toimub koostöös Põhja-Sakala Vallavalitsusega.

Kontakt: Aino Viinapuu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu juhatuse liige, tel 528 1275.

LEADER taotlusvoorud MTÜ Võrtsjärve Ühenduse piirkonnas

MTÜ Võrtsjärve Ühendus avab sügisel LEADER-meetme projektitaotluste vastuvõtu:

16.–23.09.2019 MEEDE "Konkurentsivõimeline ettevõtlus".

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 22. november 2019.
Meetme eelarve kokku on 170 000 eurot.
Maksimaalne projektitoetuse summa on 45 000 eurot.
 

14.–21.10.2019 MEEDE "Atraktiivne elukeskkond ja toimiv kodanikuühiskond".

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 20. detsember 2019.
Meetme eelarve kokku on 110 000 eurot.
Maksimaalne projektitoetuse summa on 30 000 eurot.
 

Info taotlemisega seonduva kohta leiate MTÜ Võrtsjärve Ühenduse kodulehelt. Taotluste esitamine toimub elektroonselt e-Pria keskkonnas.

Lisainfo: meetmespetsialist Jane Nirgi, jane@vortsjarveyhendus.ee; 5855 3886.

Piirkondliku arengu komisjon ootab küllakutseid

Piirkondliku arengu komisjon soovib tulla piirkondadesse külla, et kohapealsete rõõmude-muredega end kurssi viia.

Planeeritud koosolekute ajad: 18. juuni, 13. august, 17. september, 15. oktoober, 19. november ja 10. detsember.

Ühendust võtta komisjoni esimehe Aino Viinapuuga e-posti aadressil aino@joemaa.ee või telefonil +372 528 1275.