Viimane päev registreerimiseks! Kogukondade eestvedajaid, omavalitsusi jt huvilisi oodatakse osalema 22.04 toimuvale vebinarile

19/04/21

ETKA Andras ja Eesti Külaliikumine Kodukant kutsuvad kuulama ja kaasa mõtlema.
„Kuidas läbi kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostöö jõuda täiskasvanud õppijani?"

Elukestva õppe võti peitub inimeste soovis ja julguses õppida. Kuidas luua alus heale koostööle omavalitsuste ja kogukondade vahel, mis seda soovi ja julgust toetaks nii, et omavalitsustes elavatel inimestel kasvaks teadlikkus õppimisvõimalustest ja suureneks arusaamine, kuidas täiskasvanuna õppides on võimalik oma isikliku- ja tööalase elu kvaliteeti tõsta.

Vebinar toimub 22. aprillil kell 13.00 - 15.00 veebikeskkonnas Zoom. Kogunemine vebinarile algab 12.45.
Vebinarile registreerumine kestab kuni 19. aprillini siin. 21. aprillil saadetakse kõikidele registreerunutele saadetakse e-posti teel vebinari link.
Vebinari modereerib Krista Habakukk, Eesti Külaliikumine Kodukant

Päevakava:

* Kui õpihimuline on täiskasvanud inimene tänases Eestis, ülevaade täiskasvanuharidusest. Kertu Eensaar, ETKA Andras
* Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel. Heleriin Jõesalu, OÜ Kasvulava
* Väljakutsed kujundada täiskasvanutele suunatud õpitegevusi kohalikus omavalitsuses. Urmo Reitav, Viljandi vallavalitsus
* Kuidas kogukondlikult kujundada elukestva õppimise hoiakuid? Iiris Saluri, Eesti Külaliikumine Kodukant
* Kogukonna ja kohaliku omavalitsuse hea koostöö näide. Ivika Nõgel, Eesti Külaliikumine Kodukant, Otepää valla näide
* Raamatukogu potentsiaal õppimisvõimaluste pakkujana. Inge Pikkoja, Uhtna raamatukogu, Lääne-Virumaa, Aasta Küla 2021 kandidaat
* Mis paneb kogukonna koos õppimist avastama? Krista Pedak, Avinurme külade piirkond, Mustvee vald, Aasta Küla 2021 kandidaat
* Täiskasvanuhariduse valdkonna tunnustuskonkurss 2021 - Märka ja esita kandidaate! Kertu Eensaar, ETKA Andras

Vebinar toimub ESFi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames ning on osalejatele tasuta.

Informatsioon on täiendavalt leitav kodulehtedel www.kodukant.ee<http://www.kodukant.ee> ja www.andras.ee<http://www.andras.ee>

Märka kaunist kodu Põhja-Sakala vallas

16/04/21
Põhja-Sakala Vallavalitsus palub teie abi, et leida ja esitada tunnustamiseks tublisid koduomanikke. Selliseid majapidamisi, kus on korras hooned ja huvitavalt kujundatud koduaed, leidub kindlasti igas piirkonnas!
Veel on aega, et märgata koduvallas asuvaid kauneid koduaedu eramute ja kortermajade juures, korrastatud tootmishooneid ja avalikku ruumi ning esitada neid konkursile „Põhja-Sakala valla kaunis kodu 2021". 
Komisjon vaatab kõik kinnistud omaniku nõusolekul üle kahel korral: 30. juuniks ja 15. septembriks ning esitab väljavalitud kandidaadid vallavalitsusele kinnitamiseks ning ettepaneku preemia suuruse määramiseks ja maksmiseks hiljemalt 30. septembriks.

Anna oma piirkonna kandidaadist teada hiljemalt 30. aprilliks aadressile tiiu.umal@pohja-sakala.ee  märgusõnaga „Kaunis kodu". Palun saada meile omaniku e-maili aadress või telefoni number, et komisjon saaks oma küllatulekust ette teatada. Teavita kindlasti ka omanikku tema kandidatuuri ülesseadmisest.

Üleskutse MTÜ-de ja kogukondade esindajatele

25/03/21
Kõik kogukondade esindajad ja aktiivsed liikmed on oodatud liituma Facebooki grupiga "Põhja-Sakala valla MTÜde ja kogukondade esindajate ümarlaud". 
Grupp on mõeldud Põhja-Sakala valla MTÜde ja kogukondade esindajatele, aktiivsetele liikmetele info ja mõtete vahetamiseks.

Heade soovidega

Evelyn Härm
Põhja-Sakala Vallavalitsus
kultuurispetsialist
+372 5340 5835  

Puhka Eestis andmebaasi korrastustalgud Viljandimaal

Hea turismiettevõtja! Kutsume sind üles 1.–7. veebruaril vaatama üle oma info Puhka Eestis andmebaasis.

Puhkaeestis.ee / visitestonia.com on Eesti suurim turismiinfo portaal ning selles info avaldamine on tasuta. Andmebaasis sisalduva info põhjal planeeritakse nii riikliku kui ka kohaliku tasandi arendustegevusi ja turunduskampaaniaid. Samuti on andmebaas oluline riigiasutustele, kes planeerivad turismisektori toetamist.

2019. aastal vaadati puhkaeestis.ee lehel Viljandimaa objekte 141 131 korda ja visitviljandi.ee lehte, mis kasutab sama andmebaasi, 286 921 korda.

Miks on Puhka Eestis andmebaasis olemine sulle kasulik?

 • Sinu tooted ja teenused jõuavad suure hulga potentsiaalsete külastajateni.
 • Võimalus saada tasuta mainitud riiklikes ja kohalikes turundustegevustes.
 • Alates 2021. aastast koostame Viljandimaa turismibrošüüre andmebaasi põhjal. Kui sind pole andmebaasis, ei saa sa ka trükistes mainitud.
 • Mitmete toetuste taotlemisel on eelduseks ajakohane info andmebaasis.

Kuidas talgutel osaleda?

 • Logi sisse puhkaeestis.ee ettevõtja töölauale.
 • Vaata üle oma olemasolevad teenused ja tooted. Vajadusel värskenda.
 • Vii lõpuni või kustuta pooleliolevad sisestused.
 • Kui sul on teenuseid või tooteid, mis veel andmebaasis pole, siis lisa need. Pane tähele, et kõik teenused ja tooted peavad olema sisestatud eraldi kirjena.
 • Vaata üle ka pildid ja videod. Kas need on kvaliteetsed, ajakohased ja iseloomustavad sinu pakkumist?
 • Ürituse sisestamiseks võta ühendust kohaliku turismiinfo konsultandiga.
 • Vaata üle ka oma teised digikanalid (Facebook, Google jne). Kas sealne info on värske?
 Kõigi Puhka Eestis andmebaasi puudutavate küsimustega palun pöörduda Viljandimaa turismiinfo konsultandi Erge Hanschmidti poole, erge.hanschmidt@viljandimaa.ee, 433 0442.

Samaaegselt talgutega Viljandimaal toimuvad need ka Järvamaal sealse Arenduskeskuse üleskutsel ja eestvedamisel.

Puhka Eestis andmebaasi saad infot sisestada ja muuta ka muul ajal, mitte ainult talgute käigus.


Johan-Kristjan Konovalov, turismiteenuste arendusjuht
SA Viljandimaa Arenduskeskus
tel +372 5669 7042, e-post johan-kristjan.konovalov@viljandimaa.ee

Aruannete esitamise tähtaeg 15. jaanuar!

Head MTÜde ja kogukondade esindajad!

Läheneb Põhja-Sakala valla MTÜde 2020. aasta tegevustoetuste aruannete esitamise tähtaeg – 15. jaanuar!

Tänan ette kõiki, kes on juba aruanded teele pannud ning ergutan teisi, kes veel ei ole seda teinud.

Aruande vormi leiad SIIT. Aruandele palun lisada konto väljavõte või maksekorraldused aruandega seotud tehingute kohta.
 

Evelyn Härm, kultuurispetsialist
 

Läheneb taotluste esitamise tähtaeg 2021. aasta mittetulundusliku tegevuse toetuseks

Põhja-Sakala Vallavalitsus ootab 1. novembriks (k.a) Põhja-Sakala valla mittetulundusühingute ja seltsingute taotlusi 2021. aastal tegevustoetuse saamiseks.

Toetuste saamist ning andmist reguleerib 24.05.2018 vastu võetud Põhja-Sakala Vallavolikogu määrus nr 39 „Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord".

Tegevustoetust antakse Põhja-Sakala valla mittetulundusühingule või seltsingule, kelle mittetulunduslik tegevus on kestnud vähemalt üks aasta põhikirjaliste või seltsingulepingus sätestatud eesmärkide täitmiseks ning tegevuse ja arengu toetamiseks, et säilitada ja tõsta selle võimekust.

Taotlusele tuleb lisada:

 • 2021. aastal kavandatava tegevuse kirjeldus;
 • mittetulundusühingu või seltsingu liikmete nimekiri (v. a usulised ühendused);
 • esmakordsel taotlemisel põhikiri või seltsinguleping. Järgmiste taotluste esitamisel tuleb kinnitada allkirjaga ühise tegutsemise lepingu kehtivust.

Samuti ootab vallavalitsus 1. novembriks 2021. aastaks planeeritud tegevustele ühekordse toetuse ning projekti kaasfinantseeringu taotlusi. Kuigi viimati nimetatud taotlusi on võimalik esitada eelarve aasta jooksul, siis toetusi ei anta eelarveliste vahendite lõppemisel, st 1. novembriks esitatud taotluste põhjal planeeritakse 2021. aasta eelarve osa.

Ühekordne toetus on toetus, millega rahastatakse kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ühekordset tegevust või tegevuste kogumit.

Projekti kaasfinantseering on valla toetus teistest fondidest taotletavate avalikkusele ning kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks.
Projekti kaasfinantseeringu saamiseks esitatakse taotlus vallavalitsusele koos projektdokumentatsiooniga enne rahastamistaotluse esitamist.

Paneme taotlejatele südamele, et olge hoolikad esitama aruandeid, seda nii tegevustoetuse kui ühekordse toetuse kasutamise puhul. Tegevustoetuste aruandeid ootame hiljemalt 15. jaanuariks 2021 (k.a) ning ühekordse toetuse saajal on kõigil lepingus kokkulepitud tähtaeg aruande saatmiseks. Oluline on pöörata tähelepanu majandusaasta aruande esitamisele seadusega sätestatud korras ja tähtajaks. „Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord" kohaselt, kui toetuse saaja ei esita aruannet tähtaegselt, ei toeta vallavalitsus ühe aasta jooksul taotleja mittetulunduslikku tegevust.

Põhja-Sakala Vallavalitsus ootab taotlusi 1. novembriks (k.a) e-posti aadressile pohja-sakala@pohja-sakala.ee või paberkandjal valla kantseleisse Suure-Jaanis või teenuskeskustesse Kõos, Kõpus, Võhmas.
 

Evelyn Härm
kultuurispetsialist

Uus projekt "Arukad maapiirkonnad 21. sajandil"

13/04/20

     Head kogukonnad, külade esindajad!

Ootame teid kandideerima üleeuroopalisse arenguprogrammi „Arukad maapiirkonnad 21. sajandil" ("Smart villages")!

Kandideerimise tähtaeg on 5. mai.

Küsimuste korral võtke meiega kindlasti ühendust.

Triin Kallas
tegevjuht
+372 555 373 60
Eesti Leader Liit

MTÜ-de talvekool "Mina tulen!" 27.–29.02.2020

04/02/20

Sellel korral on talvekooli teemaks – töö meeskonnaga ehk kuidas anda ja vastu võtta tagasisidet; kuidas kasutada oma (keha)keelt; kuidas kuulata ja olla kuuldud jne. Kõik ikka selleks, et teil oleks mõnusam oma kogukondadega toimetada.

Soovitan tõesti tulla meiega talvekooli, sest

 • Teeme palju praktilisi harjutusi – juhime ise gruppe, saame tagasisidet ehk paneme ennast kohe proovile, aga seda kõike mõnusas õhkkonnas.
 • Meil on väga hea koolitaja Triin Vana, kes on südamlik, oskab juhendada.
 • Kuuled, kuidas läheb Pärnu- ja Läänemaa MTÜ-del.
 • Kolm päeva täitsa teist maailma, kus ei pea ise süüa tegema. smiley
 • Mõnus seltskond ja kuum saun.
 • NB! Talvekooli teemast ei tasu ennast häirida lasta – lauluoskus ei ole kohustuslik.

Loe rohkem infot SIIT ja FB lehelt.

Registreerimine lõpeb 10. veebruaril.

Kontakt: Jaanika Toome, Viljandimaa Arenduskeskuse kodanikeühenduste konsultant
tel: 5788 0245; 433 0446; e-post: jaanika.toome@viljandimaa.ee

Tootearenduse ja turunduse aluste õppepäevad

13/01/20

MTÜ Võrtsjärve Ühendus korraldab kolm tootearenduse ja turunduse aluste õppepäeva oma piirkonna ettevõtjatele ja teistele huvilistele (turismitöötajad, käsitöölised, kultuuritöötajad jt).

Kolmas õppepäev toimub 23. jaanuaril kell 10–15.15 Kolga-Jaani kohviku majas (rahvamaja vastas).

Viimasel õppepäeval käsitleme selliseid teemasid nagu koostöö olulisus ja võimalused. Siinkohal on mõeldud koostööd nii ettevõtjate kui erinevate sektorite vahel. Lisaks arutleme kaasaegse turunduse ning tagasiside küsimise teemadel.

Koolitaja TÜ Pärnu kolledži õppejõud Liis Juust. Õppepäev on osalejatele tasuta. Koolitus on osa ühisprojektist „Kohaliku toiduressursi arendamine". 

Vajalik etteregistreerimine hiljemalt 20. jaanuariks.
Kontakt: Jane Nirgi, meetmespetsialist, tel 5855 3886; e-post: jane@vortsjarveyhendus.ee.

Kodanikeühenduste tänuüritus

14/11/19

Head külaelu edendajad ja MTÜ-de eestvedajad!

2019. aasta tõttab suurtel sammudel lõpu poole ning aeg on teha kokkuvõtteid möödunust.

Meil on rõõm kõiki kutsuda 26. novembril kell 18 Suure-Kõpu mõisa Põhja-Sakala valla kodanikuühenduste tänuüritusele.

Teeme kokkuvõtteid 2019. aastast ning vallavanem Hermann Kalmus ja volikogu esimees Aino Viinapuu annavad üle 2019. aasta Põhja-Sakala valla kodanikupreemiad.

Anna palun oma osalemisest teada SIIN või helista telefonil 435 5444 või saada kiri pohja-sakala@pohja-sakala.ee.

Evelyn Härm
Põhja-Sakala Vallavalitsuse kultuurispetsialist

Ühisturunduse projekti raames korraldatavad koolitused

10/10/19

Head ettevõtjad ja huvilised Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Rohelise Jõemaa piirkonnast!

Mulgimaa Arenduskoda kutsub ettevõtjaid 1. oktoobril 2019 algusega kell 10:45 Riidaja kultuurimajja koolituspäevale "TEENUSE JA TOOTE ARENDAMINE". Rohkem infot SIIN.

Koolitaja Mairo Rääsk on pikaajalise kogemusega teenuste arendaja, Mairo on teenuseid arendanud Maanteemuuseumi juhi ja TÜ muuseumi direktori kohusetäitjana, praegu OÜ Blueray tegevjuhina. Koolitajana läbi viinud erinevaid teenuse arendamisega seotud seminare nii ettevõtjatele kui õpetajatele.

Koolitus algab kogunemisega kell 10:45 ning kestab kuni 18:00. Osalustasu 5 eurot.

Vajalik on eelregistreerimine! Kui plaanid osalemist, palun registreeru SIIN.

Registreerumise kinnitab osalustasu arve tasumine!

 

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda korraldab 2019. aastal järgnevad koolitused:

29.–30.10.2019 Kildu külalistemajas:

29.10.2019 Sotsiaalmeedia kasutamine turunduses (Birgit Tuulemäe, 6 tundi)
30.10.2019 Pildi- ja videotöötlus. Lihtsama trükise kujundamine (Maarja Pajusalu, 6 tundi)

19.11.2019 Männimäe külalistemajas, Viljandis:

Ühistoodete, sh tasulised paketid ja tasuta marsruudid, kujundamine valitud sihtrühmadele. Ühistoote hinnastamine (Liis Juust, 6 tundi)

Kõigil koolituspäevadel nõuetekohaselt osalenud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse, 2AP kohta.

Anneli Roosalu
MTÜ Mulgimaa Arenduskoda tegevjuht
+372 5303 8361

Kohaliku omaalgatuse programm on taas avatud

30/08/19

Tänasest on mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks taas avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.

„Lisaks paikkonnale on inimeste jaoks sageli elukohaga rahulolemiseks määravaks teguriks inimesed, kellega nad lähestikku elavad, ehk kogukonnal on meeldiva kodutunde tekkimiseks järjest suurem osa," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „On tunnustamisväärne, kui on inimesi, kes tahavad vabatahtlikult panustada oma aega ja energiat ühise kodukandi paremaks muutmisse. Et neile ja nende kogukondade tugevdamisega seotud tegevustele jõudu juurde anda, pakume võimalust taotleda kuni 2000 euro suurust toetust."

Programmi eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlusi võib esitada e-posti teel ning tähtaeg on 1. oktoober 2019 kell 16.30. Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgse maakonna maakondlikule arendusorganisatsioonile: meie maakonnas MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit.

Täpsemad juhendid ja vormid on leitavad maakondlike arendusorganisatsioonide kodulehtedel ning programmi määrusega saab tutvuda SIIN.


Kady-Ann Sutt
Rahandusministeerium

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

26/08/19

Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse arengˮ alameetme 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" raames antav toetus.

Meetme peamine eesmärk on maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu. Toetustaotlusi saab esitada 18. septembrist 9. oktoobrini 2019. Taotluste eeltäitmist e-PRIAs enne vooru algust ei toimu.

Täpsem info PRIA kodulehelt.


Jane Nirgi
MTÜ Võrtsjärve Ühenduse meetmespetsialist

Leader taotlusvooru infopäev ja konsultatsioonid

05/08/19

Rohelise Jõemaa Koostöökogu kutsub 27. augustil kell 17.30–19 Põhja-Sakala vallamaja saali
Leader taotlusvooru INFOPÄEVALE

Teema: 23.09.–09.10.2019 toimuva taotlusvooru info ja taotlemise tingimuste tutvustus. Toetusmeetmed ja nõutavad dokumendid, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotlemine e-Prias.

Eesmärk: tagada taotlejale kohaliku valla tasandil taotlusvooru info ja taotlemise tingimuste tutvustus, võimaldada soovijaile individuaalne konsultatsioon.

Konsultatsioonideks palume eelnevalt aeg broneerida telefonil 528 1275 (Aino Viinapuu). Konsultatsioonid toimuvad enne infopäeva algust vastavalt broneeritud kellaaegadele või vastavalt kokkuleppele.

Infopäev ja konsultatsioonid on tasuta.
Alus: Maaeluministri 23.10.2015 määrus nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus".

Baasinfo kättesaadav Rohelise Jõemaa Koostöökogu kodulehel rubriigis Taotlejale.

Infopäeva korraldamine toimub koostöös Põhja-Sakala Vallavalitsusega.

Kontakt: Aino Viinapuu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu juhatuse liige, tel 528 1275.

LEADER taotlusvoorud MTÜ Võrtsjärve Ühenduse piirkonnas

MTÜ Võrtsjärve Ühendus avab sügisel LEADER-meetme projektitaotluste vastuvõtu:

16.–23.09.2019 MEEDE "Konkurentsivõimeline ettevõtlus".

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 22. november 2019.
Meetme eelarve kokku on 170 000 eurot.
Maksimaalne projektitoetuse summa on 45 000 eurot.
 

14.–21.10.2019 MEEDE "Atraktiivne elukeskkond ja toimiv kodanikuühiskond".

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 20. detsember 2019.
Meetme eelarve kokku on 110 000 eurot.
Maksimaalne projektitoetuse summa on 30 000 eurot.
 

Info taotlemisega seonduva kohta leiate MTÜ Võrtsjärve Ühenduse kodulehelt. Taotluste esitamine toimub elektroonselt e-Pria keskkonnas.

Lisainfo: meetmespetsialist Jane Nirgi, jane@vortsjarveyhendus.ee; 5855 3886.

Piirkondliku arengu komisjon ootab küllakutseid

Piirkondliku arengu komisjon soovib tulla piirkondadesse külla, et kohapealsete rõõmude-muredega end kurssi viia.

Planeeritud koosolekute ajad: 18. juuni, 13. august, 17. september, 15. oktoober, 19. november ja 10. detsember.

Ühendust võtta komisjoni esimehe Aino Viinapuuga e-posti aadressil aino@joemaa.ee või telefonil +372 528 1275.