Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord, millega kehtestatakse:

  • sotsiaalhoolekandelise abi korraldamise põhimõtted;
  • valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste liigid, taotlemise, määramise ja maksmise tingimused;
  • valla sotsiaalteenuste korraldamise, taotlemise, määramise ja osutamise tingimused.

 

Sotsiaaltoetuse taotlus  DOC   PDF

 

Leibkonna sissetuleku suurusest mittesõltuvad toetused:                                                                                                                                                                                                                                                            2019. aasta*

sünnitoetus

500 eurot DOC  PDF

ranitsatoetus (esmakordselt kooli mineva lapse toetus)

 Ranitsatoetuse avaldusi saab esitada 1.–30. september.
150 eurot

toetus lastele prillide ostmiseks (kuni 19-aastasele lapsele)

 

matusetoetus

250 eurot DOC  PDF

 

 Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Põhja-Sakala vallas leiate   (klikka logol)

 

Leibkonna sissetuleku suurusest sõltuvad toetused:

laste toitlustamise toetus

 

muud täiendavad toetused või toetus raske majandusliku olukorra puhul

kuni 200 eurot,
erandjuhul kuni 500 eurot aastas

vältimatu sotsiaalabi

kuni 50 eurot

 

*   Sotsiaaltoetuste suurused kinnitatud Põhja-Sakala Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 84 "Sotsiaaltoetuste piirmäärad 2019. aastal".