Võhma linnas oli 30. aprillil tulekahju. Tuleõnnetusega kaasnevate probleemide korral ja igakülgse abi saamiseks võtke palun ühendust sotsiaalosakonnaga.
Sotsiaaltööspetsialist (Võhmas) Olga Laanepuu, tel 5669 5308, e-post:
Sotsiaaltööspetsialist (Kõos) Piret Jukk, tel 5855 9980, e-post:

❣️ Kutsume kõiki 22. mail kell 17 Võhma Vaba Aja Keskuses toimuvale heategevuskontserdile "Üksteist peab hoidma", mille tulu annetatakse Võhma kortermaja põlengus kodu kaotanutele.
 SÕDA UKRAINAS

OLULISED KONTAKTID PÕHJA-SAKALA VALLAS


Põhja-Sakala valla kontaktisikud 24/7
- haldusspetsialist Ivo Kralle, telefon +372 503 7483, e-post

Контактными лицами для военных беженцев Украины в волостной управе Пыхья-Сакала являются:
- Иво Кралле, административный специалист, +372 503 7483

24/7 = ежедневно, круглосуточно
Palume ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Võimalusel soovitame kasutada toiminguteks e-teenuseid või suhelda ametnikega telefoni ja e-posti teel.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@pohja-sakala.ee, e-vormi kaudu kodulehelt www.pohja-sakala.ee või jätta paberkandjal vallamaja või teenuskeskuste postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

Ukraina heaks
Kolmega on kindlam
Suure-Jaani tööstusala ootab arendajaid

Suure-Jaani Tervisekoda

Suure-Jaani Muusikafestival

 

Statistika

Rahvaarv: 7917
Pindala: 1153 km²
Suurim asula: Võhma linn, Suure-Jaani linn (1284, 1169)
Koole: 7
Lasteaedu: 9
Külasid: 70
Huvikoole: 2