Kõo keskkonnajaam

Keskkonnajaam on selline jäätmete kogumispunkt, kus eraisikud saavad tasuta ära anda vanapaberit ja pappi, klaas-, metall- ja plastpakendeid, akud, patareid, kraadiklaasid, värvi- ja lahustijäätmed, õlid ja õlifiltrid, elavhõbedalambid, päevavalguslambid, säästupirnid, olmekeemia, vanad ravimid, putukamürgid, taimekaitsevahendid, kemikaalid ja muud ohtlikud jäätmed.
Sealt viiakse jäätmed edasisele sihipärasele käitlemisele vastavaid vahendeid, oskusi, jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omava ettevõtte poolt.

 

Kõo keskkonnajaam on avatud ettehelistamisel telefonil 504 0985

Sinine ja kollane konteiner on kättesaadavad iga päev!
Konteinereid teenindab AS Väätsa Prügila, tel 384 0111

Elanikelt võetakse tasuta vastu  ainult liigiti kogutud jäätmeid:

  • vanapaberi- ja papijäätmed
  • pakendijäätmed
  • elektri- ja elektroonikajäätmed
  • ohtlikud jäätmed


NB! Olme-, ehitus- ja mööblijäätmete lähim vastuvõtukoht on Võhma jäätmejaam.