Jäätmemajandus

Jäätmehoolduse korraldamiseks on Harjumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Pärnumaa, Raplamaa ja   Viljandimaa valdade koostööna loodud ühisasutus MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, mille liikmeskonda kuulub 11 omavalitsust, sealhulgas Põhja-Sakala vald.

Kohalik omavalitsus hoolitseb selle eest, et:

  • elanikud, suvilaomanikud ja väike-ettevõtted oleksid liidetud KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA, mis annab neile kindluse, et nende olmejäätmeid käideldakse parima hinnaga ning võimalikult keskkonnasõbralikult;
  • omavalitsuse territooriumil on loodud võimalused jäätmeid liigiti koguda ja ära anda;
  • omavalitsuse territooriumil on piisavalt avalikke jäätmekogumiskohti (nt pakendite äraandmiseks, paberi ja papi kogumiseks, aga ka ohtlike jäätmete  tarvis jne);
  • elanikud oleksid omavalitsuse territooriumil kehtivatest jäätmealastest  võimalustest ja nõuetest informeeritud.

Põhja-Sakala vallas asuvate jäätme- ja keskkonnajaamade info on leitav siit.

Põhja-Sakala vallas toimub korraldatud jäätmevedu ja jäätmeveo ainuõigust omab AS Eesti Keskkonnateenused.

AS Eesti Keskkonnateenused Lääne regioon
Musta tee 9, 71008 Viljandi
Kontakt: klienditeenindus 1919; telefon 435 5025; e-post: viljandi@keskkonnateenused.ee

Põhja-Sakala vald Suure-Jaani piirkonna info ja hinnakiri on leitav vedaja kodulehelt.

Põhja-Sakala vald Kõo ja Võhma piirkonna info ja hinnakiri on leitav vedaja kodulehelt.

   Jäätmehooldust reguleerib: Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri

   Jäätmekäitluse arengusuunad on määratud: Põhja-Sakala valla jäätmekavas 2018–2023