Puude raie

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord

Määrusega sätestatakse üksikpuude raiumiseks loa taotlemise ning väljastamise tingimused ja kord Põhja-Sakala valla Suure-Jaani linnas, Võhma linnas, Kõpu alevikus ja Olustvere alevikus.

Raieloa taotlus DOC   PDF