Põhja-Sakala valla sotsiaalosakond annab teada

Võhma Päevakeskus on esialgselt kuni 30.03.2020 suletud ning korraldab oma töö ümber. Päevakeskuses ei toimu üritusi, pesu ei pesta, duši all ei saa käia ja sooja toitu ei saa osta. Juhataja ja tegevusjuhendajad teevad tööd kodukontorites.

Koduhooldustöötajad külastavad abivajavaid koduhoolduskliente 1 kord nädalas ühel kindlal nädalapäeval – s.t miinimumprogrammiga. Töötajatele on antud korraldus ülejäänud ajal kodus püsida, viies miinimumini kontaktid teiste inimestega. Koduteenuse klientidelejagatakse infot olukorra kohta.

Sotsiaaltransporditeenuse sõidud, mida saab edasi lükata, lükatakse edasi.

Oluline on, et teenusel olevad inimesed on varustatud toidu ja ravimitega.
Ravimid palutakse osta välja vähemalt kuuks ajaks korraga.

Sotsiaaltöötajad nõustavad inimesi e-posti ja telefoni teel. Avaldusi võetakse vastu telefoni teel suuliselt, vajadusel helistatakse üle ja küsitakse infot juurde.

Toimetulekutoetuse avaldused saab esitada e-posti teel. Kui seda ei ole võimalik teha, tuleb helistada sotsiaaltöötajale ja leppida kokku, kuidas toimetulekutoetust menetletakse. Vajadusel määratakse vastuvõtuaeg.

 Kõo piirkonna sotsiaaltööspetsialist Piret Jukk, tel 437 8538; 5855 9980, e-post:
       Kõpu piirkonna sotsiaaltööspetsialist Aigi Pihlak, tel 439 6636; 515 6634, e-post:
       Suure-Jaani piirkonna sotsiaaltöötajad Maie Käba ja Ülle Udras, tel 435 5438; Maie Käba tel 502 8544, e-post: ; Ülle Udras e-post:
       Võhma piirkonna sotsiaaltööspetsialist Olga Laanepuu, tel 437 7062; 5669 5308, e-post:

Vastuvõtuajad ja -päevad on tühistatud.

Inimese juurde koju mineku vajadust hindab sotsiaaltöötaja ning sel juhul lepitakse kokku täpne külastuse aeg. Oluline on sel juhul sotsiaaltöötajat teavitada, kas teid on viimase nädala jooksul külastatud.

Meetmed on olulised, et tagada sotsiaalvaldkonna töötajate tervis ning seeläbi tagada inimeste parim võimalik abistamine.

Heade soovidega

Eveli Lilleoja

Sotsiaalosakonna teated

Sotsiaaltransporditeenuses on alates 1. aprillist 2020 muutusi

  • Inimese omaosalus on 0,20 eurot/kilomeeter.
    Seoses hinna tõusuga muutuvad ka kindlaks määratud hinnad (vt hinnakirja).
  • Taotlus esitatakse vähemalt viis tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 05.02.2020 korraldus nr 68

--------------------------------------------------

  Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Põhja-Sakala vallas leiate SIIT.

Andke endast märku

Palume endast teada anda inimestel, kes on huvitatud panustama inimeste abistamisse (hooldus, isikliku abistaja teenus, tugiisik) muude tööde-tegemiste kõrvalt, seda vabatahtlikuna või käsunduslepingu alusel. Otsime erinevaid võimalusi ja lahendusi abivajajani jõudmiseks ning abistamiseks. Kui tunned, et just Sina võiksid olla see inimene, anna endast teada sotsiaalosakonda Eveli Lilleojale, e-post eveli.lilleoja@pohja-sakala.ee. Võhmas ootab üks algklassi noor endale kooli ajaks tugiisikut. Täname!

Seoses muudatustega asendushooldusteenuse (endised asenduskodud, lastekodud) osutamisel ja tagamaks vanemateta kasvavatele või vanemliku hoolitsuseta lastele parimad kasvutingimused, ootame peresid, kel oleks huvi nendele lastele pakkuda kodu. Ka Põhja-Sakala vallas peame olema valmis olukordadeks, kus laps vajab tugiperet oma kasvukeskkonnaks, kas siis ajutiselt või pikemaks ajaks. Seda põhjusel, et oma vanemad ei taga lapsele tema kasvuks ja arenguks vajaminevaid tingimusi. Täpsema info saamiseks palume pöörduda Aave Toomsalu poole, telefon 5341 8120, e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.

Põhja-Sakala vallavalitsus ootab inimesi, kes oleks valmis olema tugiisikuks lastele.

Täpsem info lastekaitsespetsialistilt Aave Toomsalult, telefon 437 1145, e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.

Ootame teid!