Suplusvee kvaliteet Põhja-Sakala vallas

Terviseameti järelevalve all on Suure-Jaani paisjärve supluskoht, mille valdajaks on Põhja-Sakala Vallavalitsus.

Suure-Jaani paisjärve supluskoha seirekalender 2020. aasta suplushooajaks (01.07 - 31.08) on järgmine:

Veeproovi võtmise aeg Vee analüüs
16. juuni väga hea
9. juuli väga hea
11. august  

 

Kõikide proovide analüüside tulemused on leitavad Terviseameti koduleheküljel.

Suplusvee info ja nõuded supluskohale: www.terviseamet.ee