Suplusvee kvaliteet Põhja-Sakala vallas

Terviseameti järelevalve all on Suure-Jaani paisjärve ja Vastemõisa järve supluskoht, mille valdajateks on Põhja-Sakala Vallavalitsus.

Supluskohtade seirekalender 2021. aasta suplushooajaks (01.06 - 31.08) on järgmine:

Veeproovi võtmise aeg Suure-Jaani supluskoha vee analüüs Vastemõisa supluskoha vee analüüs
17. mai väga hea väga hea
14. juuni väga hea väga hea
12. juuli väga hea väga hea
09. august    


Kõikide supluskohtade proovide analüüside tulemused on leitavad Terviseameti koduleheküljel.

Suplusvee info ja nõuded supluskohale: www.terviseamet.ee