Vabad töökohad

Põhja-Sakala Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HARIDUSSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

 

Haridusspetsialisti põhiülesanneteks on Põhja-Sakala valla haridusalase töö koordineerimine ja selle kvaliteetse toimimise tagamine ning haridusvald-konna arengusuundade kavandamine.

Peamised ülesanded:
Põhja-Sakala valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ning huvi- koolide tegevuse koordineerimine ning nende nõustamine hariduskorraldus-likes küsimustes, valla haridusvaldkonna analüüsimine ja arengusuundade väljatöötamise koordineerimine, valla haridusasutuste omavahelise ja organisatsioonide koostöö loomine ja arendamine, haridusalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine ja koolikohustuse täitmise jälgimine ning probleemküsimuste lahendamine, ülevallaliste haridusürituste koordineerimine ja vajadusel korraldamine.

Nõudmised kandidaadile:
Erialane kõrgharidus
Varasem töökogemus haridusvaldkonnas
Haridusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine
Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus
Kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
Väga hea eesti keele suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (C1), võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel (B2)
Juhiloa olemasolu

Kasuks tuleb:
Juhtimise kogemus, ürituste korraldamise kogemus.

Omalt poolt pakume:
Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Tööleasumise aeg: 01.08.2018
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööaeg: täistööaeg

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri. Haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks. Dokumendid palume esitada hiljemalt 25. juunil 2018 Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee.