Vabad töökohad

Ootame oma meeskonda:

Pane end proovile ning ühine – teeme koos tegusate kolleegidega meie valla parimaks!

OOTAME SIND TÖÖLE

SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTINA

Sind ootab ees huvitav ning mitmekesine töö isikute nõustamisel ja abistamisel.


Sinu põhiülesandeks on isikute nõustamine ja abistamine sotsiaalhoolekandealase abi saamiseks, abivajaduse ja ulatuse väljaselgitamine, toetuste arvestamine ning tenuste vajalikkuse hindamine ja määramine.

Täpsema ametijuhendiga saad tutvuda SIIN.

See töö on just sulle, kui:

 • oled ametikohta toetava haridustasemega või omandad seda;
 • sulle tuleb kasuks valdkondlik töökogemus;
 • tunned töövaldkonnaalaseid õigusakte ja oskad käsitleda ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • oled väga hea suhtleja, sul on algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, empaatiavõime, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sh kohustuste täpne ja õigeaegne täitmine, vastutus oma kohustuste täitmise, selle kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime ette näha tagajärgi ja vastutada nende eest;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust ja lisaks aastas 3 tervisepäeva, kui vaim vajab turgutust;
 • valdkondlikke koolitusi ning motiveerivaid ühisüritusi.

Kui tunned, et ülalolev on just Sinu jaoks, saada palun kandideerimiseks järgmised dokumendid:

 • allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametnikuna teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus;
 • tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Ootame meeskonda kahte uut kolleegi.

Küsimuste korral võta ühendust sotsiaalosakonna juhataja Kristi Liivsoniga telefonil 5919 4496 või e-posti teel .

Kandideerimissoovi saad esitada kuni 14. juunini 2023 (k.a) aadressile .

(tagasi üles)

 

Pane end proovile ning ühine – teeme koos tegusate kolleegidega meie valla parimaks!

OOTAME SIND TÖÖLE

HARIDUS- JA KULTUURISPETSIALISTINA

Sind ootab ees huvitav ning mitmekesine töö valla haridus- ja kultuurivaldkonna töö tulemuslikul korraldamisel, õigusaktide väljatöötamisel ning valdkondliku teabe vahendamisel.

Haridus- ja kultuurispetsialisti põhiülesanneteks on:

 • valmistada ette ja töötada välja valdkonda puudutavaid dokumente ja õigusakte;
 • korraldada edukalt lõpetanute tunnustamist;
 • korraldada eralasteaedade ja -koolidega ning valla eelarvest makstava lapsehoiuteenusega seotud küsimuste lahendamist;
 • korraldada noorte huvihariduse ja -tegevuse toetuste eraldamise menetlust;
 • koordineerida koostööd vallas registreeritud mittetulundusühingute ja külaseltsidega.

Täpsema ametijuhendiga saad tutvuda SIIN.

Ootused kandidaadile:

 • kõrgharidus või vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus;
 • väga head teadmised oma teenistusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
 • kõrge pingetaluvus, empaatiavõime, otsustus- ja vastutusvõime, kohusetundlikkus;
 • eesti keele valdamine C1 tasemel;
 • iseseisvalt ja meeskonnas töötamise oskus;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu

Kasuks tuleb:

 • kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus;
 • vene keele oskus suhtlustasandil.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd;
 • erialast täiendkoolitust;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust ja lisaks aastas 3 tervisepäeva, kui vaim vajab turgutust;
 • palka 1600–1800 eurot.

Töö asukoht: Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Eeldatav tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametnikuna teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 14. juuni 2023 e-posti aadressil .

Lisainfo: Kaie Toobal, abivallavanem; 5304 0504; .

(tagasi üles)

 

Pane end proovile ning ühine – teeme koos tegusate kolleegidega meie valla parimaks!

OOTAME SIND TÖÖLE

JURISTINA

Sind ootab ees huvitav ning mitmekesine töö valla õigusaktide väljatöötamisel.

Juristi põhiülesandeks on tagada vallavalitsuse tegevuse vastavus õigusaktidele ning vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide õigusalane teenindamine.

Täpsema ametijuhendiga saad tutvuda SIIN.

See töö on just sulle, kui

 • omad valdkondlikku töökogemust;
 • oled ametikohta toetava haridustasemega;
 • omad ettevõtlikku meelelaadi või kogemust;
 • oled sõnaosav ja tunned end kindlalt suhtluses erinevate inimestega;
 • kirjutad heas eesti keeles, kasuks tuleb vene või inglise keele oskus;
 • tegutsed proaktiivselt, viid ideid ellu, võtad vastutust ja usud meeskonnatöösse.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd;
 • 35 päeva põhipuhkust ja lisaks aastas 3 tervisepäeva, kui vaim vajab turgutust;
 • valdkondlikke koolitusi;
 • palka 2600 eurot;
 • võimalust kaasa rääkida Põhja-Sakala valla arendamisel.

Kui tunned, et ülalolev on just Sinu jaoks, saada palun kandideerimiseks oma avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametnikuna teenistusse võtmise, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia meile kasvõi kohe, aga mitte hiljem kui 14. juunil 2023 k.a, aadressile .

Lisainfo: Veronika Ling, vallasekretär; 5336 6024; .

(tagasi üles)

 

Pane end proovile ning ühine – teeme koos tegusate kolleegidega meie valla parimaks!

OOTAME SIND TÖÖLE

KESKKONNASPETSIALISTINA

Sind ootab ees huvitav ning mitmekesine töö keskkonna-, heakorra- ja jäätmemajandusalase tegevuse korraldamisel.

Keskkonnaspetsialisti põhiülesandeks on füüsiliste ja juriidiliste isikute teenindamine keskkonna-, heakorra- ja jäätmemajandusküsimustes.

Täpsema ametijuhendiga saad tutvuda SIIN.

See töö on just sulle, kui

 • omad valdkondlikku töökogemust;
 • oled ametikohta toetava haridustasemega;
 • omad ettevõtlikku meelelaadi või kogemust;
 • tunned end kindlalt suhtluses erinevate inimestega;
 • kirjutad heas eesti keeles, kasuks tuleb vene või inglise keele oskus;
 • tegutsed proaktiivselt, viid ideid ellu, võtad vastutust ja usud meeskonnatöösse.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd;
 • 35 päeva põhipuhkust ja lisaks aastas 3 tervisepäeva, kui vaim vajab turgutust;
 • valdkondlikke koolitusi;
 • palka 1700–1900 eurot;
 • võimalust kaasa rääkida Põhja-Sakala valla arendamisel.

Kui tunned, et ülalolev on just Sinu jaoks, saada palun kandideerimiseks oma avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametnikuna teenistusse võtmise, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia meile kasvõi kohe, aga mitte hiljem kui 18. juunil 2023 k.a, aadressile .

Lisainfo: Jaanus Rahula, abivallavanem; 5662 8811; .

(tagasi üles)