Vabad töökohad

Põhja-Sakala vald on parim koht, kus sündida, kasvada, õppida, elada ja töötada. Põhja-Sakala vallavalitsuses ja meie hallatavates asutustes töötavad erilised ja asjatundlikud inimesed, kes tegutsevad igapäevaselt ligi 8000 hea inimese ja külalise elukeskkonna edendamise suunas.

Meie jaoks on tähtis iga inimese heaolu.

 

Pane end proovile ning ühine - teeme koos tegusate kolleegidega meie valla parimaks!

OOTAME SIND TÖÖLE Põhja-Sakala Raamatukogu

DIREKTORINA

Sind ootab ees huvitav ning mitmekesine töö valla ühendatud raamatukogude töö käivitamisel.

Sinu põhiülesandeks on Põhja-Sakala Raamatukogu juhtimine ja arendamine.

Täpsema ametijuhendiga saad tutvuda siin.

See töö on just sulle, kui omad nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke kompetentse ja isikuomadusi, sh head suhtlemisoskust, loovust, aktiivsust, inimeste kaasamise oskust ning üleüldist positiivset maailmavaadet ja sul on:

 • raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või muu kõrghariduse korral vähemalt raamatukoguhoidja tase 6;
 • juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu, personali ja ressursside juhtimise kogemus);
 • põhjalikud teadmised raamatukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest;
 • teadmised raamatukogu kui multifunktsionaalse organisatsiooni toimimise põhimõtetest;
 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ning nende rakendamisel;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea eestvedamis-, koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • hea stressitaluvus ning võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • B-kategooria juhiluba.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas valdkonnas;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust ja lisaks aastas 3 tervisepäeva, kui vaim vajab turgutust;
 • arenguvõimalust, erialaseid koolitusi ning motiveerivaid ühisüritusi;
 • töötasu alates 1400 eurost ning võimalust palgaredelil edasi liikuda.

 

Kui tunned, et ülalolev on just Sinu jaoks, saada palun kandideerimiseks oma motivatsioonikiri ja CV meile kasvõi kohe, aga mitte hiljem kui 25. septembril 2022 k.a, aadressile info@pohja-sakala.ee.