Pakume tööd

Tööpakkumised VALLA LASTEAEDADESSE:

 Kõidama lasteaed Traksik
 Suure-Jaani lasteaed Sipsik
 Vastemõisa lasteaed
 Võhma lasteaed Mänguveski

... ja VALLA KOOLIDESSE:

► Lahmuse Kool
 
Olustvere põhikool
 Suure-Jaani Kool
 Võhma kooli ja Kirivere kooli lasteaed Tähekild
 Võhma Kool

__________________________________________________

Kesk-Eestis Põhja-Sakala vallas asuvad VÕHMA KOOL ja KIRIVERE KOOLI LASTEAED TÄHEKILD ootavad oma meeskonda

logopeedi (0,25 ametikohta lasteaias, 0,75 ametikohta koolis).

Meie toredas elujõulises koolis õpib sel õppeaastal 114 õpilast, lasteaialapsi on 40. Lasteaia juurest on Tartusse 76 km, Viljandisse 48 km ja Põltsamaale 17 km.

Pakume:

 • võimalust end teostada, erialase täiendamise ja arenemise võimalust;
 • toredat ja sõbralikku meeskonda;
 • meeldivat töökeskkonda ja kaasaegseid töövahendeid sügisel valmivas uues koolimajas ja väikeses õdusas lasteaias;
 • elamispinda uues energiatõhusas alles valmivas kortermajas (korter 70 m2), koolist 6 km ja lasteaiast 5 km kaugusel;
 • võimalust vajadusel kasutada õpilastransporti;
 • võimalust esitada oma palgasoov.

Tööle asumine: 24. augustil 2020.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressile direktor@koo.ee hiljemalt 25. maiks 2020.

Lisainfo: direktor Heilika Ressar (telefon 529 1951; e-post: direktor@koo.ee).

(tagasi üles)

----------

VASTEMÕISA LASTEAED PÄEVALILL pakub tööd

 • lasteaiaõpetajale (1,0 ametikohta).

Tööle asumise aeg augustis 2020.

Kandideerimiseks esitada hiljemalt 29. maiks 2020 haridust tõendavad dokumendid, avaldus, CV ja muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.
Digiallkirjastatud dokumendid esitada e-posti aadressil la.vastemoisa@suure-jaani.ee.

Lisainfo Katrin Ronimois, tel 511 2592.

(tagasi üles)

----------

VÕHMA LASTEAED MÄNGUVESKI pakub tööd

 • kahele täiskoormusega lasteaiaõpetajale ja
 • ühele lasteaiaõpetaja asendajale lapsehoolduspuhkuse ajaks.

Tööle asumise aeg 1.septembril 2020.

Kandideerimiseks vajalikuD dokumendid (avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada 5. juuniks 2020 digiallkirjastatult e-posti aadressil asta@vohma.ee.

Lisainfo direktorilt Asta Laas, tel 437 7467 või 521 9194.

(tagasi üles)

----------

SUURE-JAANI KOOL pakub tööd

 • lasteaiaõpetaja abi Tääksi õppekohas 1.0

Vähemalt põhiharidust omava kandidaadi tööülesanneteks on igapäevane laste eest hoolitsemine, lasteaiaõpetaja abistamine tema töös, rühmaruumis puhtuse hoidmine, lastele toidu serveerimine.
Tööle asumise aeg – esimesel võimalusel.

 • lasteaiaõpetaja Tääksi õppekoht 1.0

Lasteaias käivate laste arendamine, kasvatamine ja õpetamine rühmas ja laste turvalisuse tagamine lapse rühmas.
Tööle asumise aeg – augusti alguses.

Kandidaatidelt ootame usaldusväärsust ja lastega töötamise soovi.

Kandideerimisdokumendid (avaldus, CV ning haridust tõendavate ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad) esitada aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee; tähtaeg 05.06.2020.

Lisainfo Epp Välba, telefon 437 2050.

(tagasi üles)

----------

VÕHMA KOOL kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

 • klassiõpetaja (1,0 ametikohta), lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamise ajaks, soovitatavalt eripedagoogi lisaerialaga.
 • inglise keele õpetaja (1,0 ametikohta)
 • poiste kehalise kasvatuse õpetaja (0,6 ametikohta)
 • loodusainete õpetaja (0,7 ametikohta)
 • informaatika õpetaja (0,3 ametikohta)
 • sotsiaalpedagoog (0,8 ametikohta)
 • psühholoog (1,0 ametikohta)

Tööle asumise aeg: august 2020 (täpsustub).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada 10. juuniks 2020 digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa, 70602.

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).

----------

OLUSTVERE PÕHIKOOL võtab konkursi korras tööle:

 • III kooliastme eesti keele õpetaja (0,17 kohta)
 • informaatikaõpetaja (0,091 kohta)

Tööle asumise aeg 01. september 2020.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada 15. juuniks 2020 digiallkirjastatult e-posti aadressil opk@olustverepk.edu.ee.

Lisainfo direktor Liivi Lindemannilt, tel 437 4393 või +372 512 1637.

(tagasi üles)

----------

LAHMUSE KOOL võtab konkursi korras tööle:

 • õpilaskodu kasvataja 1. septembrist 2020. 

Töötaja tööülesanneteks on õppe- ja kasvatustöö õpilaskodus elavate lastega.
Eeldame kõrghariduse olemasolu, pedagoogilise töö kogemust, pingetaluvust, soovi ning oskust tööks erivajadustega lastega ja valmisolekut tööks õhtusel ajal. Kasuks tuleb loovus, organiseerimisvõime ja hea suhtlemisoskus.

 • huvijuhi, lapsehoolduspuhkusel oleva  töötaja asendamise ajaks, 1. septembrist 2020.

Töötaja tööülesanneteks on klassi- ja koolivälise töö korraldamine.
Eeldame kõrghariduse olemasolu, pedagoogilise töö kogemust, head organiseerimisvõimet, pingetaluvust ja head suhtlemisoskust.

 • 0,5 koormusega remonditöölise 1. septembrist 2020.

Töötaja tööülesanneteks on pisiremontide tegemine ja kooli mööbli korrashoid.

Avaldused kandideerimiseks saata hiljemalt 15. juuniks 2020 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee .
Koos avaldusega esitada:

 • CV;
 • haridust ja koolitusi tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri.

Täiendav info telefonil 517 9379.

----------

KÕIDAMA LASTEAED TRAKSIK võtab tööle

 • 0,25 ametikohaga logopeedi 1. septembrist 2020.

Avaldus, CV ja haridust tõendav dokumentide koopiad saata 15. augustiks e-posti aadressil

la.traksik@suure-jaani.ee.

(tagasi üles)

----------    

SUURE-JAANI LASTEAED SIPSIK otsib oma meeskonda

 • lasteaiaõpetaja 1,0 ametikohta
 • logopeed või eripedagoog 0,5 ametikohta
 • üldruumide koristaja 0,5 ametikohta

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • lastega töötamine toob sära silma
 • soovid koos lastega õppida, areneda, avastada
 • oled erialase haridusega ning vastutustundlik

Tööle asumise aeg 1. september 2020.

Esita avaldus, CV, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressil la.sipsik@suure-jaani.ee või Lembitu pst 42 Suure-Jaani lasteaed Sipsik.

Lisainfo Tiiu Savelli 5624 0243 või 437 1198.

(tagasi üles)

 

Statistika

Rahvaarv: 8205
Pindala: 1153 km²
Suurim asula: Võhma linn, Suure-Jaani linn (1271, 1059)
Koole: 6
Lasteaedu: 9
Külasid: 70
Huvikoole: 2