Hermann Kalmus naasis volikokku

Põhja-Sakala valla valimiskomisjon tegi 21. septembril otsuse:

1. Taastada Hermann Kalmuse (Kalmus) Põhja-Sakala Vallavolikogu liikme volitused.

2. Hermann Kalmuse volikogu liikme volituste taastumisel lõpevad Marlen Silma (Silm) volikogu liikme volitused, sest ta on asendusliikmena lisamandaadi alusel viimasena määratud asendama volikogu liiget Valimisliidust Koostöö.