Vabad töökohad

KIRIVERE KOOL

kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

  • ÕPPEALAJUHATAJA (1,0 ametikohta koolis ja lasteaias);
  • LOGOPEED-ERIPEDAGOOG (0,5 ametikohta koolis ja lasteaias);
  • MUUSIKAÕPETAJA (0,5 ametikohta koolis);
  • KOOLIPSÜHHOLOOG (0,25 ametikohta koolis).

Tööle asumise aeg: 21. august 2018

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada 7. maiks 2018 digiallkirjastatult e-posti aadressil direktor@koo.ee.

Lisainfo direktor Heilika Ressarilt (e-post: direktor@koo.ee).

 

OLUSTVERE PÕHIKOOL

võtab konkursi korras tööle:

LOGOPEED-ERIPEDAGOOGI (0,5 kohta).

Tööle asumise aeg: 21. august 2018

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada 14. maiks 2018 digiallkirjastatult e-posti aadressil opk@olustverepk.edu.ee.

Lisainfo direktor Liivi Lindemannilt (tel 437 4393 või +372 512 1637).