Vabad töökohad

Põhja-Sakala Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

maa- ja teedespetsialisti ametikohale, raamatupidaja töökohale ning Suure-Jaani Kooli direktori ametikoha täitmiseks.

 

RAAMATUPIDAJA

Tööülesanded

Teenistuskoha eesmärgiks on raamatupidamise töö järjepidevuse tagamine ning dokumentatsiooni vastavuse tagamine Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Tööülesanneteks on:

 • Ettemaksete arvestuse pidamine.
 • Ostuarvete dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamisprogrammis, maksekorralduste koostamine ning projekti arvestuse pidamine ja aruandlus (programmid: Omniva eArvekeskus, RAPID).
 • Müügiarvete koostamine, laekumiste jälgimine ja võlglastele meeldetuletuskirjade saatmine. Projektidega seotud arvestuse pidamine ja aruandlus. Ebatõenäoliste ja lootusetute nõuete üle arvestuse pidamine (programm RAPID).
 • Varude, materjalide ja väikevara arvestamine (programm RAPID).
 • Arvetega seotud erisoodustuse arvestamine ja tasumine, erisoodustuse osas TSD ettevalmistamine (ligipääs Maksu- ja Tolliamet).
 • Kassaoperatsioonide teostamine, kassadokumentide vormistamine ja sularahakäibe arvestus (programm RAPID).
 • Töötajate töötasude ja muud tasude arvestamine, palgalehtede koostamine, väljamaksmiseks esitamine ja asutuste töötajatele palgalipikute saatmine (programm RAPID; ligipääs Maksu- ja Tolliamet, Eesti.ee).
 • Valla majandusaasta aruande koostamiseks vajaliku informatsiooni esitamine.
 • Valla hallatavate asutuste nõustamine ja praktiline juhendamine raamatupidamis-dokumentatsiooni koostamisel ja -informatsiooni genereerimisel.
 • Raamatupidamisdokumentide säilivuse ja nõuetekohase arhiveerimise tagamine õigusaktidega sätestatud korras.
 • Raamatupidamise valdkonda reguleerivate asutusesiseste normdokumentide väljatöötamiseks ja muutmiseks ettepanekute esitamine.

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 2 aastat
Haridustase: kutseharidus keskharidusega
Keeleoskus: eesti keel: keel  nõutud C1; kõnes  väga hea C1; kirjas  väga hea
Juhtimisõigus: B kategooria
Arvutioskus: spetsialisti tase
Peab oskama kasutada ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid, sh MS Office, kasutusel olev raamatupidamisprogramm, eArvekeskuse portaal.
Muud nõuded: Suhtlemisoskus, otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne; stressitaluvus, tasakaalukus ja usaldusväärsus; intellektuaalne võimekus, sh olulise eristamise oskus ning analüüsivõime.

Omalt poolt pakume

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • koolitusvõimalust;
 • puhkust 35 kalendripäeva.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald
Vabade töökohtade arv: 1
Töötasu (bruto): 1200–1400 eurot
Tööaeg: täistööaeg
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Konkursil osalemiseks esitada CV, sooviavaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia aadressile info@pohja-sakala.ee hiljemalt 30.06.2020.

Lisainfo: finantsjuht Kaja Toom, tel 5691 6547, e-post: kaja.toom@pohja-sakala.ee

(tagasi üles)

 

MAA- JA TEEDESPETSIALIST

Tööülesanded

Peamiseks teenistusülesandeks on tagada Põhja-Sakala valla teede korrashoid ja vastavus tee seisundinõuetele.

 • planeerib ja korraldab valla teede ja tänavate hooldust, remonti, liikluskorraldust ja ehitust;
 • teeb järelevalvet teede ja tänavate seisukorra, sh tänavavalgustuse üle;
 • menetleb teede ja tänavate sulgemislubasid;
 • kooskõlastab teekaitsetsoonis toimuvaid tegevusi;
 • koostab teede ja tänavate teehoiukava;
 • peab teeregistrit;
 • tellib vajadusel teeprojekte;
 • korraldab teede tehniliste projekteerimistingimuste koostamist ja väljastamist;
 • planeerib ja valmistab ette oma valdkonnaga seotud hanked ning osaleb nende läbiviimisel;
 • korraldab eratee avalikuks kasutamiseks määramist;
 • valmistab ette lepingud teede ja tänavate hooldamiseks, ehitamiseks ning remondiks.

Nõuded kandidaadile

Haridustase: kutseharidus keskharidusega
Keeleoskus: eesti keel: keel  nõutud C1; kõnes  väga hea C1; kirjas  väga hea
Juhtimisõigus: B kategooria
Arvutioskus: kesktase
Muud nõuded: Otsustus- ja vastutusvõime ning hea suhtlemisoskus.

Omalt poolt pakume

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • koolitusvõimalusi.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald
Vabade töökohtade arv: 1
Töötasu (bruto): 1400–1700 eurot
Tööaeg: täistööaeg
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Konkursil osalemiseks esitada CV, sooviavaldus (koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise) ja haridust tõendava dokumendi koopia aadressile info@pohja-sakala.ee hiljemalt 30.06.2020.

Kontakt: Jaanus Rahula, abivallavanem, telefon: +372 5662 8811, e-post: jaanus.rahula@pohjasakala.ee

(tagasi üles)

 

(tagasi üles)