Vee- ja kanalisatsiooniteenus

Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenust osutavad:

Võhma linnas, Kõo külas ja Koksvere külas AS Võhma ELKO

Suure-Jaani linnas, Kõpu alevikus ja Olustvere alevikus, Kõidama, Munsi, Navesti, Reegoldi, Sürgavere, Vastemõisa ja Ülde külades AS Suure-Jaani Haldus