Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2022–2026 uuendamine

Põhja-Sakala Vallavolikogu 03.03.2022 otsusega nr 36:

1. Algatati Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2022–2026 muutmine.

2. Kinnitati arengukava muutmise aluseks olev lähteülesanne.

 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 26.04.2022 korraldusega nr 239:

1. Moodustati arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamise ajutine komisjon koosseisus:
    vallavanem Jüri Hansen, komisjoni esimees;
    abivallavanem Kadri Linder;
    abivallavanem Jan Kraner;
    kantseleijuht/vallasekretär Veronika Ling;
    haridus- ja kultuuriosakonna juht/haridusjuht Kaie Toobal;
    sotsiaalosakonna juht Eveli Lilleoja;
    majandusosakonna- ja arendusjuht Erki Heinaste;
    volikogu esimees Priit Toobal;
    revisjonikomisjoni esimees Kuldar Kipper;
    sotsiaalkomisjoni esimees Tõnu Aavasalu;
    haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Aivar Paas;
    eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Andrus Keerd.

2. Komisjoni pädevuses on arengukava ja eelarvestrateegia dokumentide uuendamine ning seisukoha kujundamine laekunud ettepanekute osas.

3. Kinnitati komisjoni tegevuste ajakava.

4. Komisjoni volitused kehtivad kuni üle vaadatud arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamiseni.

 

Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2022–2026 menetlemine:

vallavolikogu 03.03.2022 protokoll nr 9
volikogu eelarve- ja majanduskomisjon 22.02.2022 protokoll nr 5
   

 

Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2021–2024 uuendamine

Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ning eelarvestrateegia 2021–2024 menetlemine:

vallavolikogu 24.09.2020 protokoll nr 38
  26.11.2020 protokoll nr 40
  28.01.2021 protokoll nr 42
volikogu eelarve- ja majanduskomisjon 20.11.2020 protokoll nr 37
  08.12.2020 protokoll nr 38
  07.01.2021 protokoll nr 39
  11.01.2021 protokoll nr 40
  20.01.2021 protokoll nr 41
volikogu piirkondliku arengu komisjon 23.11.2020 protokoll nr 32
  21.01.2021 protokoll nr 34
volikogu sotsiaalkomisjon 24.11.2020 protokoll nr 34
  26.01.2021 protokoll nr 36
volikogu haridus- ja kultuurikomisjon 09.12.2020 protokoll
  20.01.2021 protokoll nr 29
volikogu revisjonikomisjon 17.12.2020 protokoll nr 11

 

TUTVU EELNÕUDEGA:

* Volikogu arutles ja võttis ettepanekute osas seisukoha 26.11.2020 toimunud istungil, mida on võimalik järele vaadata SIIT.