Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldab:
○ Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2019–2022 eelnõu avaliku väljapaneku 11.–24. märts 2019;
○ Põhja-Sakala valla hariduse arengukava aastateks 2019–2025 eelnõu avaliku väljapaneku 14.–28. märts 2019;
Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017–2030 täiendamise eelnõu avaliku väljapaneku 14.–28. märts 2019.

Hajaasustuse programm maapiirkondades elavate perede toetamiseks

19.03.2019

Rahandusministeeriumi pressiteade Tänavu toetab keskvalitsus hajaasustuse programmi 1,8 miljoni euroga, vähemalt sama palju raha eraldavad toetusteks veel kohalikud omavalitsused oma eelarvetest. „Linnas elades ei kujuta me elu ettegi voolava kraa...  Loe edasi »


Põhja-Sakala vald

21. oktoobril 2017 ühinesid Suure-Jaani vald, Kõo vald, Kõpu vald ja Võhma linn üheks omavalitsuseks –  Põhja-Sakala vallaks. 

Põhja-Sakala vallas elab pisut üle 8200 inimese ja valla territoorium on 1153 km2. Vallas on 2 linna (Võhma ja Suure-Jaani), 2 alevikku (Olustvere ja Kõpu) ning 70 küla.

Põhja-Sakala vallal on piir Põltsamaa vallaga, Viljandi vallaga, Mulgi vallaga, Saarde vallaga, Pärnu linnaga, Tori vallaga, Põhja-Pärnumaa vallaga, Türi vallaga ja Järva vallaga.

Statistika

Rahvaarv: 8205
Pindala: 1153 km²
Suurim asula: Võhma linn, Suure-Jaani linn ( 1271, 1059)
Koole: 6
Lasteaedu: 9
Külasid: 70
Huvikoole: 2