« Back

Tööpakkumised valla lasteaedades ja koolides

Võhma Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

 • psühholoog (1,0 ametikohta);
 • logopeed (1,0 ametikohta - 0,75 kohta Võhma Koolis, 0,25 kohta Kirivere Koolis);
 • eripedagoog (1,5 ametikohta).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandimaa.

Dokumente ootame 12. novemberini 2021.

Tööleasumise aeg kokkuleppel.

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).

-----

Lahmuse kool kuulutab välja avaliku konkursi:

 • õpilaskodu kasvataja ametikoha täitmiseks alates 10. jaanuarist 2022.

Tööülesanneteks on õppe- ja kasvatustöö õpilaskodus elavate lastega.
Eeldame lastega töötamise kogemust, pingetaluvust ja valmisolekut tööks õhtusel ajal. Kasuks tuleb enesekehtestamise oskus, loovus, organiseerimisvõime ja hea suhtlemisoskus.

Avaldus kandideerimiseks saata hiljemalt 22. oktoobriks 2021 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee 

Koos avaldusega esitada:

 1. CV;
 2. haridust ja koolitusi tõendavate dokumentide koopiad;
 3. motivatsioonikiri;

Täiendav info telefonil 517 9379.

-----

Vastemõisa lasteaed Päevalill pakub tööd

 • logopeedile (0,3 kohta).

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressil la.vastemoisa@suure-jaani.ee.

-----

Suure-Jaani lasteaed Sipsik kutsub oma meeskonda tööle

 • logopeedi (0,5 kohta)
 • üldruumide koristajat (0,5 kohta)

Esita avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid e-posti aadressil la.sipsik@suure-jaani.ee või Suure-Jaani lasteaed Sipsik, Lembitu pst 42, Suure-Jaani.

Lisainfo: Tiiu Savelli, tel 5624 0243 või 437 1198.

-----

Võhma lasteaed Mänguveski kuulutab välja konkursi

 • logopeedi (0,5 kohta) ametikoha täitmiseks

Kandideerimise eelduseks on kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide olemasolu.

Tööleasumine esimesel võimalusel

Lisainfo: Asta Laas, tel 4377467 või 5219194.