« Back

SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus peab laienemise plaane

Sihtasutuse Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus nõukogu tegi Põhja-Sakala vallavalitsusele ettepaneku liita Lõhavere ja Pilistvere hooldekodud.

Hooldekodude ühendamist on mõlema asutuse juhiga arutatud, nüüd on moodustamisel ühendamise töörühm. Ühendatud hooldekodul on aga plaan ka füüsiliselt laieneda, milleks plaanitakse Kõo endisesse vallamajja sajakonna kohaga hooldekodu rajamist. Muuhulgas võimaldaks laiendus eraldi osakonnaga pakkuda kodu dementsetele elanikele.

Võimalike ruumidega käisid tutvumas ja pidasid neid väga sobilikeks volikogu esimees Priit Toobal, abivallavanemad Kadri Linder ja Jan Kraner, Lõhavere nõukogu liige Aivar Paas, Lõhavere juhataja Marika Tirmaste, Pilistvere juhataja Elle Leis ning Aino Rebane ja Tarmo Riisk. Hooldekodude ühendamise ning võimaliku uue kavandamise, eskiiside koostamise ja planeerimisega hakkab tegelema vallavalitsuse ning Lõhavere ja Pilistvere hooldekodu esindajatest moodustatav töörühm.

„Kogu Euroopa ja sealhulgas Eesti on vananeva ühiskonnaga ning inimesed on üle saanud hooldekodudega kaasas käinud valehäbist. Meie valla mõlemad hooldekodud on väga heal tasemel nii sisu kui vormi poolest. Mõlemas meie hooldekodus on soovijatest järjekord ning paljud meie valla inimesed, kes elavad hooldekodudes üle Eesti, on avaldanud soovi elada oma kodukandis. Meie ülesanne ja soov on järjekorrad kaotada, et meie oma inimesed saaksid vanaduspõlve siin veeta," sõnas sihtasutuse nõukogu liige Priit Toobal. Ta lisas, et Kõo endisesse vallamajja hooldekodu rajamine ei ole uus idee, varasemalt on seda mõtet vedanud kunagine Kõo vallavolikogu liige ja täna Põhja-Sakala volikogusse kuuluv Tõnis Riisk.

Majandus- ja rahandusvaldkonna abivallavanem Jan Kraner: „Kõo endisesse vallamajja hooldekodu rajamine on kahtlemata suur projekt ja investeering. Sotsiaalvaldkonnal on varasematel Euroopa Liidu rahastamisperioodidel olnud suur osakaal ja loodame, et see on ka uuel perioodil nii, sest seesugune investeering saab toimuda üksnes välisrahastuse toel. Omaosaluse saaksime katta sihtasutuse kaudu nii omavahenditest kui ka pankade toel."

„Hooldekodu rajamine annaks uue elu Kõo ringhoonele ning looks piirkonda mitukümmend uut töökohta," lõpetas abivallavanem Kraner.

FOTO: Priit Toobal