Sotsiaalküsimustes: Lõpetada isikuga üürileping ning sõlmida temaga uue asukohaga sotsiaaleluruumi üürileping; Suunata isik hoolekandeteenusele ning maksta tema hoolduskulude...

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 30.03.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes: Lõpetada isikuga üürileping ning sõlmida temaga uue asukohaga sotsiaaleluruumi üürileping; Suunata isik hoolekandeteenusele ning maksta tema hoolduskulude...

Head õpetajad ja koolijuhid, hoiame koos õpilaste ja iseendi vaimset tervist! Kooliaastat, mille elukorraldust on dikteerinud COVID-19, on järel veidi üle kahe kuu. See pole olnud lihtne...

Pöördumine: hoidkem õpilaste vaimset tervist

Head õpetajad ja koolijuhid, hoiame koos õpilaste ja iseendi vaimset tervist! Kooliaastat, mille elukorraldust on dikteerinud COVID-19, on järel veidi üle kahe kuu. See pole olnud lihtne...

Täna, 31. märtsil algas väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste eeltäitmine e-PRIAs. Eeltäitmine kestab 6. aprillini. Taotlusi saab esitada 7.-14. aprillini ainult...

PRIAst saab taotleda toetust väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks

Täna, 31. märtsil algas väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste eeltäitmine e-PRIAs. Eeltäitmine kestab 6. aprillini. Taotlusi saab esitada 7.-14. aprillini ainult...

Eesti Puuetega Inimeste koda kutsub huvilisi osalema 6. mail kell 12-15 puuetega inimestele suunatud e-infopäeval. Päevakava: 12.00-12:30 Millist abi ja tuge pakub...

Kutse puuetega inimeste e-infopäevale 6. mail

Eesti Puuetega Inimeste koda kutsub huvilisi osalema 6. mail kell 12-15 puuetega inimestele suunatud e-infopäeval. Päevakava: 12.00-12:30 Millist abi ja tuge pakub...

Katussõnumid: Olukord on tõsine, kuid liigume õigel teel. Jätkame samamoodi. Näeme esimesi märke nakatumise näitajate paranemisest, kuid nakkuse levik on endiselt ulatuslik ja...

Riigi 13. nädala COVID-19 põhisõnumid

Katussõnumid: Olukord on tõsine, kuid liigume õigel teel. Jätkame samamoodi. Näeme esimesi märke nakatumise näitajate paranemisest, kuid nakkuse levik on endiselt ulatuslik ja...

Viljandi haiglas viiakse sellel nädalavahetusel läbi järgmine suuremahuline vaktsineerimine. Sihtgrupiks on 1956 ja varem sündinud inimesed ning 1961 ja varem sündinud riskirühma...

Vaktsineerimise võimalus 3. aprillil

Viljandi haiglas viiakse sellel nädalavahetusel läbi järgmine suuremahuline vaktsineerimine. Sihtgrupiks on 1956 ja varem sündinud inimesed ning 1961 ja varem sündinud riskirühma...

Eestis on hinnanguliselt umbes 23 000 dementsusega inimest. Tihti lükkub diagnoosi saamine edasi ja mõningatel juhtudel jääb see üldse diagnoosimata. Dementsusega inimese lähedased, kes toetavad...

Dementsusega inimeste omastehooldajate tugigruppi tutvustav teabetund 05.04. kell 16.00 Zoomis

Eestis on hinnanguliselt umbes 23 000 dementsusega inimest. Tihti lükkub diagnoosi saamine edasi ja mõningatel juhtudel jääb see üldse diagnoosimata. Dementsusega inimese lähedased, kes toetavad...

Seoses rangemate piirangute kehtestamisega andis Vabariigi Valitsus tungiva soovituse koolieelse lasteasutuseteenust kasutavatel lapsevanematel ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja...

Muudatused lapsevanema poolt kaetava lasteaia kohatasu maksmisel

Seoses rangemate piirangute kehtestamisega andis Vabariigi Valitsus tungiva soovituse koolieelse lasteasutuseteenust kasutavatel lapsevanematel ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja...

- Kinnitati Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri; - Määrati ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevalt volitatud isikud; - Kinnitati...

Põhja-Sakala Vallavolikogu istungil 25.03.2021:

- Kinnitati Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri; - Määrati ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevalt volitatud isikud; - Kinnitati...

Põhja-Sakala valla meenekonkurssi tähtaega pikendati 30. aprillini 2021. Samuti anname teada, et kuna seoses COVID-19 juhtumiga on vallamaja 4. aprillini suletud, siis tööde üleandmiseks...

Pikendati meenekonkursi tähtaega

Põhja-Sakala valla meenekonkurssi tähtaega pikendati 30. aprillini 2021. Samuti anname teada, et kuna seoses COVID-19 juhtumiga on vallamaja 4. aprillini suletud, siis tööde üleandmiseks...

Head MTÜde ja kogukondade esindajad! Uus aastaring on käimas ning kätte on jõudmas järjekorde korraline MTÜde ümarlaua toimumise aeg. Elame jätkuvalt erilisel ajal, kus tegevustele tuleb...

19.01.2021 MTÜ-de ümarlaud veebis

Head MTÜde ja kogukondade esindajad! Uus aastaring on käimas ning kätte on jõudmas järjekorde korraline MTÜde ümarlaua toimumise aeg. Elame jätkuvalt erilisel ajal, kus tegevustele tuleb...

Põhja-Sakala Vallavalitsus kuulutab välja meenekonkursi, mille eesmärgiks on leida vallale omaseid esindus- ja kinkemeeneid , mis oleks nii eriliseks tänukingituseks tunnusüritusel ja...

PÕHJA-SAKALA VALLA MEENEKONKURSS 2021

Põhja-Sakala Vallavalitsus kuulutab välja meenekonkursi, mille eesmärgiks on leida vallale omaseid esindus- ja kinkemeeneid , mis oleks nii eriliseks tänukingituseks tunnusüritusel ja...

Sotsiaalküsimustes:   Seada täisealisele isikule eestkostja; Määrata isikule hooldaja ning maksta hooldajale hooldajatoetust; Seada täisealise isiku...

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 23.03.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:   Seada täisealisele isikule eestkostja; Määrata isikule hooldaja ning maksta hooldajale hooldajatoetust; Seada täisealise isiku...

  Koduse ravi juhend täiskasvanud patsiendile

COVID-19 koduse ravi juhend

  Koduse ravi juhend täiskasvanud patsiendile

Katussõnumid: Olukord on endiselt kriitiline. Peame jätkama kõigi ennetusabinõude järgimist, et meie meditsiinisüsteem peaks koormusele vastu ja nakatumised väheneksid. ...

Riigi 12. nädala COVID-19 põhisõnumid

Katussõnumid: Olukord on endiselt kriitiline. Peame jätkama kõigi ennetusabinõude järgimist, et meie meditsiinisüsteem peaks koormusele vastu ja nakatumised väheneksid. ...

Saabunud kevad ja lume kadumine paneb aia- ning maaomanikel näpud sügelema. Inimesed töötavad viiruseleviku ohu tõttu praegu palju kodus ja nii jääb veelgi rohkem aega aias või maakodus...

Kulu- ja metsatulekahjusid saab ennetada igaüks

Saabunud kevad ja lume kadumine paneb aia- ning maaomanikel näpud sügelema. Inimesed töötavad viiruseleviku ohu tõttu praegu palju kodus ja nii jääb veelgi rohkem aega aias või maakodus...

Head Academy of Good Thoughts liikmed ja sõbrad Käesolev pandeemia puudutab meid kõiki ja koroonaviirus on tulnud selleks, et jääda. Meie akadeemia juhtiv soov on laiemale publikule...

Tasuta veebiloeng teemal „Vaktsineerimisest emotsioonide vabalt ja teaduslikult“

Head Academy of Good Thoughts liikmed ja sõbrad Käesolev pandeemia puudutab meid kõiki ja koroonaviirus on tulnud selleks, et jääda. Meie akadeemia juhtiv soov on laiemale publikule...

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse  § 47 lõike 4 alusel. Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820, aadress Harju maakond, Tallinn,...

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade (Suure-Jaani jäätmejaam)

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse  § 47 lõike 4 alusel. Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820, aadress Harju maakond, Tallinn,...

Valitsus pikendas üleriigilise öise alkoholijookide müügi keeldu 30. aprillini (kaasa arvatud) 2021. Piirang tähendab, et kella 22.00st kuni 10.00ni on alkoholijookide müük jätkuvalt...

Valitsus pikendas alkoholijookide öist müügikeeldu kuni 30. aprillini

Valitsus pikendas üleriigilise öise alkoholijookide müügi keeldu 30. aprillini (kaasa arvatud) 2021. Piirang tähendab, et kella 22.00st kuni 10.00ni on alkoholijookide müük jätkuvalt...

Showing 21 - 40 of 790 results.
Items per Page 20
of 40