Eelarve 2023

16/12/22

EELNÕU Põhja-Sakala valla 2023. aasta eelarve I lugemine

Põhja-Sakala valla 2023. a eelarve, eelnõu nr 172

seisuga 01.12.2022 seisuga 16.12.2022

eelarve määrus

eelarve määrus

koondeelarve

koondeelarve

tegevusalade kaupa

tegevusalade kaupa

seletuskiri

seletuskiri