Lasteaiakoha taotlemine

 

 Teenuse üldandmed

Kirjeldus
Lasteaiakohta saab taotleda Põhja-Sakala valla lasteaeda pooleteise- kuni seitsmeaastastele, juhul kui lapse elukohaks rahvastikuregistris on Põhja-Sakala vald. Kohtade jagamine järgmiseks õppeaastaks toimub kalendriaasta 31. maini esitatud avalduste alusel ja lõpeb 10. juuniks.
Vabade kohtade olemasolul jagatakse kohti kogu õppeaasta jooksul.
Kestvus  
Õigusaktid Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Vastutaja Haridusjuht

 

Teenuse taotlemine lasteaias

Vajalikud sammud Lapsevanem või hooldaja esitab lasteaia direktorile avalduse.
Vajaminevad dokumendid Lapsevanema või muu lapse seadusliku esindaja vormikohane avaldus
Viide Lapse lasteaeda vastuvõtu avaldus

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud Põhja-Sakala valla toimingute ja teenuste keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.
Viide