Eelarve- ja majanduskomisjon

Eelarve- ja majanduskomisjoni tegevusvaldkondadeks on rahanduspoliitika, eelarve, varahaldus, valla areng, ettevõtlus, ruumiline planeerimine, ehitus, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, elekter, haljastus, maa-, teede- ja keskkonnakorraldus, heakord, jäätmemajandus, loodushoid, muinsuskaitse, maavarad, piirkondade areng, valda läbiv ühistransport.

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsus nr 12 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine"
 

Komisjoni koosseis:

esimees Andrus Keerd
aseesimees Tõnis Riisk
liikmed: Tauno Härginen, Lembit Kruuse, Madis Randaru, Priit Toobal, Siret Tuurmaa, Taavi Umal

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsus nr 14 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine"
 

Komisjoni koosolekud:

19. jaanuaril kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

27. detsembril kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

8. detsembril kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis