Ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine

 

Ehitusprojekti failide vormistamise juhend

 

Riiklik ehitisregister

Ehitisregistri (EHR) veebilehel on:

  • teave ehitisregistri kasutamise kohta;
  • klienditoe kontaktid;
  • võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega;
  • teatiste, ehitus- ja kasutusloa ning projekteerimistingimuste taotluste vormid.

Avalik kasutaja saab otsida ja vaadata registris andmeid, mis on avalikud ja ei nõua sisse logimist. 

Autenditud kasutaja (EHR-i sisseloginud) saab ka ise dokumente elektrooniliselt esitada. 
 
Taotlusi ja dokumente saab esitada ka paberkandjal vallavalitsusse.
 

Ehitusseadustiku alusel tehtavate toimingute riigilõivud ja arvelduskontode numbrid:

Makse saajaks märkida: Põhja-Sakala Vallavalitsus