Põhja-Sakala valla teenused ja toimingud

 

Olete sisenenud Põhja-Sakala valla poolt pakutavate teenuste ja toimingute keskkonda.

NB! Oleme järkjärgult kasutusse võtmas uut taotluste menetlemise keskkonda SPOKU aadressil https://piksel.ee/spoku/pohjasakala

Teenused ja toimingud on jaotatud seitsmesse valdkonda:

  • sotsiaal ja tervishoid,
  • haridus ja kultuur,
  • ehitus ja planeerimine,
  • maa ja keskkond,
  • rahvastikuregistri teenused,
  • mittetulundustegevus ja
  • avalik kord.

Kui olete vajaliku teenuse / toimingu leidnud, siis kuvatakse Teile teenuse / toimingu kirjeldus: kuidas taotleda, millised on vajalikud dokumendid, vastutava ametniku kontaktid, viited õigusaktidele jm.

 

Lisaks valdkondlikele vormidele on võimalik siit saata ka vabas vormis elektrooniliselt täidetud ja allkirjastatud avaldus.