Ametnike ja töötajate haridus

 

Kõrgharidusega ametnikud ja töötajad:

Nimi Õppeasutus Lõpetamise aasta  Eriala Õpib
Aili Adamson           Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 2013 info- ja dokumendihaldus  
Angela Härm

Mainori Kõrgkool
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

2006
2013

rakenduspsühholoogia
info- ja dokumendihaldus

Tallinna Majanduskool
sotsiaalmeedia spetsialist
Ene Ilves Tallinna Polütehniline Instituut 1985 automatiseeritud juhtimissüsteemid  
Eva Kikas Lääne-Viru Rakenduskõrgkool 2016 sotsiaaltöö  
Ivo Kralle

Eesti Põllumajanduse Akadeemia
Eesti Maaülikool

1988
2009

põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine
ökonoomika ja ettevõtlus MA
 
Olga Laanepuu Lääne-Viru Rakenduskõrgkool 2009 sotsiaaltöö  
Kristi Liivson Tartu Ülikool Pärnu kolledž
Tallinna Ülikool
2009
2013
sotsiaaltöö korraldus
eripedagoog-nõustaja MA
 
Marleen Linder Euroakadeemia 2015 keskkonnakaitse spetsialist  
Tiina Linder Tartu Ülikool Türi kolledž 2007 keskkonnateadus  
Veronika Ling Tartu Ülikool 1991 õigusteadus  
Üllar Loper Eesti Põllumajandusülikool 1997 ökonoomika ja juhtimine  
Anu Lõhmus Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1989 põllumajanduse raamatupidamine ja analüüs   
Lembo Neerot Moskva Riiklik Ajaloo- ja Arhiivinduse Instituut 1989 ajaloolane-arhivaar  
Kaja Notta Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1987 maakorraldus  
Sirje Ojalo Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1988 põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine  
Avo Põder Tallinna Polütehniline Instituut 1989 tööstus- ja tsiviilehitus  
Jaanus Rahula Sisekaitseakadeemia Halduskolledž 2008 halduskorraldus  
Marko Reimann Mainori Kõrgkool 2010 infotehnoloogia  
Bianka Ränkel Tartu Ülikool Türi Kolledž 2001 keskkonnateadus  
Tiina Sünter Eesti Muusikaakadeemia
Tartu Ülikool
2001
2001
klaveri eriala
avalik haldus
 
Kaie Toobal Tallinna Tehnikaülikool 2005 avalik haldus  
Katrin Truve Tartu Ülikool 1988 õigusteadus  
Karel Tölp Eesti Maaülikool 2004 põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine  
Tiiu Umal Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1979 agronoom  
Siiri Voll Mainori Kõrgkool 2001 äri- ja turundusjuhtimine  

 

Keskeriharidusega ametnikud ja töötajad:

Kristel Kruuse Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Eesti Maaülikool

2019
2023

raamatupidaja
maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine

Maie Käba Räpina Sovhoostehnikum 1974 aiandusagronoom
Kadi Soolo Olustvere Kõrgem Põllumajanduskool 1998 sekretär-raamatupidaja

 

Keskharidusega ametnikud ja töötajad:

Maarja Palu Parksepa Gümnaasium 2007 Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus
Ülle Udras Võru I Keskkool 1979