Registreeri end Põhja-Sakala valla elanikuks!

 Veekeskuse eriolukorrast tingitud kinniolekuaja võrra pikeneb ka Põhja-Sakala valla elanikuks registreerimise kampaania "Iga inimene loeb" käigus väljaantud kinkekaartide kasutamise periood.

Põhja-Sakala valla kodanikukampaania "Iga inimene loeb" perioodil 1. november kuni 31. detsember 2019 registreeris oma elukoha valda 81 inimest, kellest 1. jaanuari 2020 seisuga oli registris 80 inimest, neist 4 Kõo piirkonnas, 4 Kõpu piirkonnas, 21 Võhma piirkonnas ja 51 Suure-Jaani piirkonnas.

Alates 6. jaanuarist 2020 saavad registreerunud uued elanikud valla kantseleist või teenuskeskustest Võhmas, Kõos ja Kõpus kätte Suure-Jaani Tervisekoja veekeskuse kaksteist 10-eurost kinkekaarti.
Olge terved ja rõõmsad!
----------

Põhja-Sakala Vallavalitsus kuulutas välja Põhja-Sakala valla elanikuks registreerimise kampaania "Iga inimene loeb" ajavahemikul 01.11.2019 – 31.12.2019.

Kampaania eesmärkideks on registriandmete korrastamine ja uute elanike lisandumine Põhja-Sakala valda.

Eelkõige ootame registreerima neid inimesi, kes ei ole end Põhja-Sakala vallas elades mingil põhjusel valla elanikuks vormistanud, kuid elavad siin. Aga ka neid, kes sooviksid asuda elama Põhja-Sakala valda!

Valla jaoks on oluline iga inimene!

Täpne ülevaade oma elanike arvust ja vanusest võimaldab vallal paremini elukorraldust planeerida. Tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks, sõltub registreeritud elanike arvust. Seetõttu palume kindlasti oma elukohaandmed üle kontrollida, sest see mõjutab näiteks ka erinevate toetuste taotlemist.

 Igale isikule, kes registreerib end ajavahemikus 01.11.2019 – 31.12.2019 Põhja-Sakala valla elanikuks ja kelle eelmine elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2019 seisuga ei olnud Põhja-Sakala vald ning kes omab 1. jaanuari 2020 seisuga kehtivat elukoha registreeringut Põhja-Sakala vallas, antakse Suure-Jaani Tervisekoja veekeskuse kaksteist 10-eurost kinkekaarti.

Lapse sünni registreerimine ei ole kampaania tähenduses uue elaniku registreerimine.

 Kampaania perioodil 01.11. – 31.12.2019 valda registreerunud uued elanikud saavad kinkekaardid kätte alates 6. jaanuarist 2020 valla kantseleist või teenuskeskustest.
 Põhja-Sakala valla elanikuks registreerimine kampaania ajal on lihtne. Toimi nii!
  • Eesti.ee portaalis – logi sisse ID-kaardi või Mobiil-ID-ga ning esita elukohateate avaldus.
  • e-postiga –  digitaalselt allkirjastatud elukohateate avaldus saada või .
  • Posti teel – prindi välja elukohateate avaldus, täida see ning saada koos lisadokumentidega aadressil Põhja-Sakala vallavalitsus, Lembitu pst 42 Suure-Jaani linn Põhja-Sakala vald 71502 Viljandimaa .
  • Põhja-Sakala vallavalitsuses – täida elukohateate avaldus vallakantseleis esmaspäevast neljapäevani kell 8–12 ja 13–17, reedel 8–12 ja 13–16.

ELUKOHATEADE prinditav arvutis täidetav

 NB! Kõikide taotluste puhul:
1) kui teate esitaja ei ole elamu/hoone omanik, lisada omaniku nõusolek
2) kui üks vanem liigub alaealiste lastega, lisada teise vanema nõusolek
3) kindlasti lisada kontaktandmed (telefon või e-post)
4) paberkandjal esitatud avalduse puhul lisada id-kaardi koopia, laste puhul sünnitunnistuse/-tõendi koopia

Oma elukohaandmete õigsust saab kontrollida riigiportaalis Eesti.ee või Põhja-Sakala valla kantseleis ning teenuskeskustes Kõos, Kõpus ja Võhmas kohapeal.

 

Author: ANGELA HÄRM