Koha-aadresside korrastamine

Kohanime määramise kord sätestab kohanimede määramise ja korraldamise ning koha-aadresside määramise Põhja-Sakala valla haldusterritooriumil.
 
 
Kohalik omavalitsus peab ruumiandmete seaduse kohaselt tagama koha-aadresside määramise ja nõuetele vastavuse. Selleks teeb omavalitsus aadressitoiminguid. Aadressitoimingud on koha-aadressi määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning koha-aadressiga seotud aadressiandmete muutmine.
 
Kohanimi peab olema määratud järgmistele olemasolevatele ja planeeritud nimeobjektidele või nimeobjektide kogumile:
  1. haldusüksus;
  2. osavald ja linnaosa;
  3. asustusüksus;
  4. aadressikoht ruumiandmete seaduse tähenduses, näiteks tee, tänav, väljak, väikekoht;
  5. raudteejaam, rongi- või muu ühissõidukipeatus, lennuväli või -jaam, sadam;
  6. maaüksus. 
Kohanime võib määrata ka eelpool nimetamata nimeobjektile või nimeobjektide kogumile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada.
 
Maaüksus ei ole kohanimekohustusega objekt, kui:
  1. see on adresseeritud aadressikoha järgi;
  2. see on moodustatud tehnilise objekti teenindamiseks;
  3. sellel ei paikne adresseerimist vajavaid objekte;
  4. see ei moodusta iseseisvalt kasutatavat kinnisasja.
Kohalik omavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.
 
Koha-aadresside määramise töökäik on kirjeldatud Aadressiandmete käsiraamatus
 
Vaata lisaks:
Sihtnumbri otsing (Eesti Post)