Kõpu kalmistu

 Kõpu kalmistuvaht on Hilja Rähn. Kontakt 55965850 (E-R 8-17), hilja.rahn@mail.ee, 

Kalmistu kasutamise eeskiri

Kõpu kalmistu üldpindala on 2 ha. Kalmistu asub Kõpu aleviku piiril Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme maantee ääres.

Tänu Muinsuskaitseameti rahalisele toetusele on 2008–2009. a jooksul koostatud kalmisturegister.