Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine
Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.05.2020 määrus nr 104
 Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.06.2019 määrus nr 6

Lasteaiad

Kõo küla, Põhja-Sakala vald, 70501 Viljandi maakond
telefon: 437 8595, 5291 951
e-post: lasteaed@koo.ee
Direktor Heilika Ressar
Facebooki lehekülg: Lasteaed Tähekild
Lasteaed AVATUD: tööpäevadel kell 7.30–17.30; SULETUD nädalavahetustel ja riiklikel pühadel
* Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval lüheneb lasteaia lahtiolekuaeg kolme tunni võrra.
 
Kirivere Kooli hoolekogu koosseis: lastevanemate esindajad: Jane Nirgi (rühmast "Tähed"), Tõnis Riisk (rühmast "Killud"), Gea Ennist (rühmast "Killukesed"); õpetajate esindajad: Aili Miller (rühmast "Tähed"), Käthlin Evert (rühmast "Killud"), Ene Seil (rühmast "Killukesed"); kooli lastevanemate esindajad: Teele Kukk, Elle Leis, Kuldar Kipper; õppenõukogu esindaja: Viive Reinsalu; õpilasesinduse esindaja: Hiie-Miina Riisk; vilistlaste esindajad: Aino Rebane, Tarmo Riisk; kooli pidaja esindaja: Hermann Kalmus
 
Registrikood: 75015315
Lõhavere tee 7a, Kõidama küla, Põhja-Sakala vald, 71505 Viljandimaa
telefon: 437 1237
e-post: la.traksik@suure-jaani.ee
Direktor Monika Brauer
Lasteaed AVATUD: tööpäevadel kell 7.30–18.00; SULETUD nädalavahetustel ja riiklikel pühadel (vaata lisaks)
 
Hoolekogu koosseis: lastevanemate esindajad: Marlen Silm, Mait Jüriadolasteaiaõpetajate esindaja: Monika Brauer; lasteasutuse pidaja esindaja: Põhja-Sakala vallavalitsuse haridusjuht või tema kohusetäitja
 
Kõpu lasteaed
Tipu tn 6, Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, 71201 Viljandimaa
telefon: 53424684
e-post: kopupohikool@gmail.com
Direktor Linda Soots
Facebooki lehekülg: Kõpu lasteaed
Lasteaed AVATUD: tööpäevadel kell 7.00–18.00; SULETUD nädalavahetustel ja riiklikel pühadel (vaata lisaks)
Hoolekogu koosseis: hoolekogu esimees: Merle Helve; lastevanemate esindajad: Lea Põder, Sigrid Kändma, Kristiina Kuill, Margit Sillaste, Marek Sandermat; lasteaiaõpetajate esindajad: Riina Soolo, Kadri Linder; lasteasutuse pidaja esindaja: Aare Kolk
 
Registrikood: 75006078
Põllu 4,Olustvere alevik, Põhja-Sakala vald, 70401 Viljandimaa
telefon: 437 4219
e-post: piilu@olustverela.edu.ee
Direktor Liivi Lindemann
Lasteaed AVATUD: tööpäevadel kell 7.30–18.00; SULETUD nädalavahetustel ja riiklikel pühadel (vaata lisaks)
VALVERÜHM avatud kell 7.00–18.00
 
Hoolekogu koosseis: lastevanemate esindajad: Etta Sakkis, Sirle Mill, Keiu Lauri, Annika Karu, Monika Paavel; õpetajate esindaja: Kairi Pärenson; lasteasutuse pidaja esindaja: vallavalitsuse haridusjuht või tema kohusetäitja
 
Registrikood: 75005914
Lembitu pst 42, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandimaa
telefon: 437 1198
e-post: la.sipsik@suure-jaani.ee
Direktor Tiiu Savelli
Lasteaed AVATUD: tööpäevadel kell 6.45–18.00; SULETUD nädalavahetustel ja riiklikel pühadel (vaata lisaks)
 
Hoolekogu koosseis: lastevanemate esindajad: Laili Kalev, Anu Tõkke, Ly Müürsepp ja Kristel Sassiad; lasteaiaõpetajate esindaja: Ene Metus; lasteasutuse pidaja esindaja: vallavalitsuse haridusjuht või tema kohusetäitja
 
Sürgavere lasteaed „Vembu" (Suure-Jaani Kooli Sürgavere tegevuskoha osana)
Sürgavere küla, Põhja-Sakala vald, 71401 Viljandimaa
telefon: 437 5324
e-post: vembu@sjk.edu.ee
Direktor Evald Sepp, kontaktisik lasteaias
Lasteaed AVATUD: tööpäevadel kell 7.30–18.00; SULETUD nädalavahetustel ja riiklikel pühadel (vaata lisaks)
 
Tääksi lasteaed „Täksikud" (Suure-Jaani Kooli Tääksi tegevuskoha osana)
Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, 71402 Viljandimaa
telefon: 5357 5754
e-post: taksikud@sjk.edu.ee
Direktor Evald Sepp, kontaktisik lasteaias
Lasteaed AVATUD: tööpäevadel kell 7.00–18.00; SULETUD nädalavahetustel ja riiklikel pühadel (vaata lisaks)
 
Registrikood: 75034525
Vastemõisa küla, Põhja-Sakala vald, 71301 Viljandimaa
telefon: 439 7295
e-post: la.vastemoisa@suure-jaani.ee
Direktor Katrin Ronimois
Lasteaed AVATUD: tööpäevadel kell 6.45–18.00; SULETUD nädalavahetustel ja riiklikel pühadel (vaata lisaks)
 
Hoolekogu koosseis: lastevanemate esindajad: Eliis Liiva, Pille Saar, Katrin Aavik; lasteaiaõpetajate esindaja: Tea Roosimägi; lasteasutuse pidaja esindaja: haridusjuht või tema kohusetäitja
 
Registrikood: 75022628
Veski 11, Võhma, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandimaa
tel 437 7347
Direktor Asta Laas, tel 437 7467, 521 9194
e-post: asta@vohma.ee
Lasteaed AVATUD: tööpäevadel kell 7.00–18.00; SULETUD nädalavahetustel ja riiklikel pühadel (vaata lisaks)
 

Hoolekogu koosseis: lastevanemate esindajad: Maret Kink, Kaiti Vindi, Tairi Lappalainen, Getter Roosnalasteaiaõpetajate esindaja: Ülle Helü; lasteasutuse pidaja esindaja: Põhja-Sakala vallavalitsuse haridusjuht või tema kohusetäitja

 

Põhja-Sakala valla lasteaedade sulgemine suveperioodil

27/02/21

 

Lasteaia nimetus Juuni Juuli August
Suure-Jaani Kooli
Sürgavere lasteaiarühm
avatud 25. juunini (k.a)
suletud 28. juunist
suletud kuni 8. augustini (k.a)
avatud 9. augustist (k.a)
avatud
Suure-Jaani Kooli
Tääksi lasteaiarühm
avatud 25. juunini (k.a)
suletud 28. juunist
suletud kuni 8. augustini (k.a)
avatud 9. augustist (k.a)
avatud
Vastemõisa Lasteaed Päevalill avatud avatud 9. juulini (k.a)
suletud 12. juulist
avatakse 16. augustil
Suure-Jaani Lasteaed Sipsik avatud avatud avatud
Kõidama Lasteaed Traksik avatud avatud 9. juulini (k.a)
suletud 12. juulist
suletud 12. augustini
avatakse 16. augustil
Olustvere Lasteaed Piilu avatud avatud 9. juulini (k.a)
suletud 12. juulist
suletud 12. augustini
avatakse 16. augustil
Võhma Lasteaed Mänguveski avatud suletud avatakse 2. augustil
Kirivere Kooli Lasteaed Tähekild avatud avatud 16. juulini
suletud 19. juulist
suletud 13. augustini
avatud 16. augustist
Kõpu Põhikooli lasteaed avatud avatud avatud 19. augustini (k.a)
suletud 23. augustist
avatakse 30. augustil

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 19.01.2021 korraldus nr 23; muudetud Põhja-Sakala Vallavalitsuse 23.02.2021 korraldusega nr 86