Abi lahkuminevatele lapsevanematele

Vanema juhend: teave ja tugi lahku minevatele lastega perekondadele

Perelepitusteenus on mõeldud ühise alaealise lapse või laste lahku läinud või lahkuminevatele lapsevanematele, kel ei ole õnnestunud kokku leppida lapse elukorralduslikes küsimustes (näiteks suhtluskord, elatis). Perelepitaja neutraalse osapoolena aitab lapsevanematel oma mõtteid vahendada ja erimeelsusi lahendada ning jõuda kokkulepeteni, mis rahuldavad vanemaid ja on ühtlasi ka lapse huvides.

RIIKLIK PERELEPITUSTEENUS:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/riiklik-perelepitusteenus