Projekteerimistingimused

Sürgavere Tasuja kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Sürgavere külas Tasuja kinnistule (katastritunnus 75903:003:0170) kavandatava päikeseelektrijaama rajamiseks.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 15.–29.10.2020 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, vallavalitsuse tööajal) ning SIIN.

JOONIS: elektrijaama paigutus

Kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 30.10.2020 (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond).

 

 

Võhma – Kirivere kergliiklustee projekteerimistingimuste avalik menetlus

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Soomevere, Koksvere, Arussaare, Saviaugu ja Kirivere külades kavandatava Võhma – Kirivere kergliiklustee rajamiseks. Kergliiklustee on plaanitud rajada Põltsamaa – Võhma riigimaanteest lõuna suunas ja kulgeb paralleelselt riigiteega.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 10.–28.06.2019 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, vallavalitsuse tööajal) ning SIIN.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, on õigus esitada eelnõu kohta arvamusi ja ettepanekuid Põhja-Sakala Vallavalitsusele (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond) hiljemalt 01.07.2019.

 

 

Päraküla Ülesoo kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Pärakülas Ülesoo (katastritunnus 75901:004:0122) kinnistule kavandatava päikeseelektrijaama rajamiseks.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 30.04.2019 – 14.05.2019 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, vallavalitsuse tööajal) ning SIIN.
 

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, on õigus esitada eelnõu kohta arvamusi ja ettepanekuid Põhja-Sakala Vallavalitsusele (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond) hiljemalt 15.05.2019.