Puurkaevu ja -augu asukoha kooskõlastamine

Puurkaevu või -augu rajamist kavandav isik peab rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastama kohaliku omavalitsuse üksusega, Põhja-Sakala Vallavalitsusega.

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise word, pdf. Taotlus saata pohja-sakala@pohja-sakala.ee. 

Puurkaevu ja soojuspuuraugu rajamiseks tuleb taotleda ehitusluba ja koostada ehitusprojekt.