Suplusvee kvaliteet Põhja-Sakala vallas

Terviseameti järelevalve all on Suure-Jaani paisjärve ja Vastemõisa järve supluskoht, mille valdajateks on Põhja-Sakala Vallavalitsus.

Supluskohtade seirekalender 2021. aasta suplushooajaks (01.06 - 31.08) on järgmine:

Veeproovi võtmise aeg Suure-Jaani supluskoha vee analüüs Vastemõisa supluskoha vee analüüs
17. mai väga hea väga hea
14. juuni väga hea väga hea
12. juuli väga hea väga hea
09. august väga hea halb

 

 Teade! 9. augustil võetud Vastemõisa paisjärve suplusvee proovis on ületatud soole enterokokkide lubatud piirnorm. Sellest tulenevalt ei ole soovitatav enne kordusproovi analüüsivastuste saabumist suplema minna. Suplemise kasuks otsustajatel tuleks vältida vee allaneelamist (bakterid võivad põhjustada seedetrakti haiguseid). Eelkõige peaksid ettevaatlikud olema lapsed, vanemad inimesed ning tundlikumad ja nõrgema immuunsüsteemiga inimesed. Kindlasti peaks vältima suplemist, kui esineb lahtisi haavu.
Kõikide supluskohtade proovide analüüside tulemused on leitavad Terviseameti koduleheküljel.

Suplusvee info ja nõuded supluskohale: www.terviseamet.ee