Suplusvee kvaliteet Põhja-Sakala vallas

Terviseameti järelevalve all on Suure-Jaani paisjärve, Vastemõisa järve ja Kõpu paisjärve supluskoht, mille valdajateks on Põhja-Sakala Vallavalitsus.

Supluskohtade seirekalender 2024. aasta suplushooajaks (01.06 – 31.08) on alljärgnev:

Supluskoht 

Proovivõtu kuupäev ja tulemus 

21. mai 2024 

18. juuni 2024 

kordusproov
26. juuni 2024

16. juuli 2024 

13. august 2024 

Suure-Jaani paisjärv 

 väga hea

halb

soole enterokokid 140 pmü/100 ml
(piirnorm 100 pmü/100 ml)

väga hea

 

 

Vastemõisa paisjärv 

 väga hea

väga hea

 

 

 

Kõpu paisjärv 

 väga hea

väga hea

 

 

 

 

Kõikide supluskohtade proovide senised (varasemate aastate) analüüside tulemused on leitavad Terviseameti koduleheküljel.

Suplusvee info ja nõuded supluskohale: www.terviseamet.ee

Supluskoha kasutaja meelespea:

  • käitu alati viisakalt ja arvesta teistega – supluskohas võivad viibida kõik võrdsetel tingimustel;
  • ära viska prügi maha – võta koju kaasa või pane selle olemasolul prügikasti;
  • ära tee ihuhädasid vette, sest kõik tahavad puhtas vees ujuda;
  • ära võta randa kaasa klaastaarat, sest kergesti puruneda võiv klaas ohustab kõiki supluskohas viibijaid nii vees kui ka rannaliivas;
  • ära suitseta ja tarvita alkohoolseid jooke supluskohas – suitsetamine on avalikus kohas keelatud, sest häirib teisi sealviibijaid ja veekogu ääres viibides on oluline meeles pidada, et ujumine ja alkohol ei käi kokku, sest purjus inimene ei pruugi osata hinnata olukorra ohtlikkust ning võib juhtuda uppumissurmaga veeõnnetus.

Tuletame ka meelde, et supluskohas on lemmikloomade ujutamine keelatud!
Aluseks Põhja-Sakala Vallavolikogu 25.01.2024 määruse nr 61 „Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri" § 8 p 7 ja Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 41 „Põhja-Sakala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri" § 4 lg 5 p 4.