Ametnike palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 119 alusel avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.