EV100 Põhja-Sakala vallas

   Kingituse nimetusele klikates saab rohkem lugeda EV100 kingituste kohta!
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastal rajame Eesti 100 tamme tammiku Suure-Jaani linna, noortekeskuse lähedusse (Sangari tn 6).
Tammiku istutamine toimub 11. mail ning avamine 1. juunil 2018 kell 13. 
Algataja: Põhja-Sakala Vallavalitsus
 

KÕO piirkonnas

Taara tammik
Laupäeval, 9. juunil kell 17.00 Koksvere seltsimaja juures.
Pühitsemistalituse viib läbi tähetark Igor Mang, meeleolu loovad Pange Poisid.
Info tel 521 5310 Tarmo.
 

KÕPU piirkonnas

Meie tegevused aitavad kaasa tervislike eluviiside propageerimisele, pärandi säilimisele ning rikastavad kohalikku elukeskkonda Kõpus.
01.07.2017–30.06.2018
Algataja: Kõpu Vallavalitsus
 
Kingituse eesmärgiks on piimanduse ajaloo kui tähtsa Eesti põlise põllumajandusharu väärtustamine, vanematelt põlvkondadelt piirkondliku pärandi kogumine ja selle jagamine kõigiga.
Algataja: MTÜ Kõpu Naisselts
 
100 hetke Kõpu piirkonna ajaloost on pühendus EV100le. Enamik kogumiku lugudest jäävad EV100 perioodi ning annavad ülevaatliku pildi elust Eestis läbi 100 aasta.
Algataja: Kadri Linder
 
Kõpu kihelkonnakirik EV 100. sünnipäeval on ehitud palge ning huvitava ekspositsiooniga pühakoda, kogukonnakeskus ja turismiobjekt. 
Algataja: EELK Kõpu Peetri kogudus
 

SUURE-JAANI piirkonnas

MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid soovib EV100 juubelipidustuste raames muuta laste õppe- mängu- ja liikumisvõimalusi koolihoovides ja teha seda koostöös laste ja kooliperega.
01.06.2016–31.10.2018
Algataja: MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid; osaleja: Suure-Jaani Kool
 
Juubeliaastal korraldab Suure-Jaani Kool õpilaste ja kogukonnaga koostöös sada sündmust, mille hulgas on kuus spetsiaalselt Eesti Vabariigi juubelile pühendatud ettevõtmist.
25.02.2017–24.02.2018
Algataja: Mari Kase
 
Kingituse ellu viimine aitab väärtustada Eesti kultuuri ja ajalugu. Kingitusest vormub materjal, mida on võimalik talletada. See hõlmab kindlat ajaperioodi, mis langeb kokku EV 100. sünnipäevaga
01.07.2017–31.12.2018
Algataja: Suure-Jaani Raamatukogu
 
Suure-Jaani kultuurimajas oli veebruaris avatud fotosein "Minu arm" Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks.
12.02.2018–01.03.2018
Algataja: Suure-Jaani Kuluurimaja
 
"Kihelkondlikud kihelused" ("Suure-Jaani suminad")
Raamatusari "Kihelkondlikud kihelused" kogub, jäädvustab ja avaldab Eesti unustatud kultuuri- ja ajaloolist materjali kihelkondlikus võtmes.
24.02.2018–21.02.2028
Algataja: Kalle Gaston
 
Peame meeles Eesti kultuurielu ühe edendaja – Suure-Jaani organisti, koorijuhi ja muusikapedagoogi Ester Simsi elutööd ja väärtustame tema panust kultuuriloos.
Algataja: EELK Kõpu Peetri kogudus
 

VÕHMA linnas

Kingime EV100 puhul puhkpillitraditsiooni hoidmise, sest muusika on sild inimeste vahel, mis sulab kokku helides.
07.06.2017–31.08.2017
Algataja: MTÜ Pillistfer
 
Ühiselt koostati aineteülene projektitöö rühmades "Lõhavere XIII sajandil ja madisepäeva lahingust 800 aastat" EV100 sünnipäevaks
01.09.2017–12.06.2018
Algataja: Võhma Kooli 7. klass
 
Võhma linna istutati 100 tamme park EV 100. sünnipäevaks.
16.09.2017
Algataja: Võhma Linnavalitsus, MTÜ Võhma aiandusselts Kanarbik
 
 
 
Toimetaja: ANGELA HÄRM