Sümbolid

Lipp

Lipp koosneb kahest valgest ja kahest punasest vaheldumisi asetsevast võrdsest laiust, kusjuures pealmiseks on valge laid ja alumiseks punane laid. Lipu mõõtmed on 105 x 165 cm ning laiuse ja pikkuse suhe on 7:11.

Vapp

Punasel kilbil on põigiti hõbedane sõjasarv kuldsete kandevõrude, -keti ja huulikuga, selle peal on püstiasetsev hõbedase tera ning kuldse käepidemega mõõk. Vapi laiuse ja kõrguse suhe on 9:12.

Lipu ja vapi värvid:

 1. punane R 204, G 51, B 0 / C 2, M 83, Y 100, K 9;
 2. hõbe R 204, G 204, B 204 / C 22, M 16, Y 16, K 2;
 3. kuldne R 204, G 153, B 51 / C 7, M 35, Y 88, K 18.

Valla lipu kasutamise kord:

 • Valla lipp heisatakse vallavalitsuse hoonel hoone juures asuvase lipumasti. Lipu asemel võib lipumastis ööpäevaringselt kasutada lipuvärvides vimplit.
 • Valla lipp heisatakse valla pidupäevadel, teiste omavalitsusüksuste või riikide ametlike delegatsioonide vastuvõtmisel või muudel valla avalikel üritustel ning riiklikel pühadel koos riigilipuga, kusjuures valla lipu mõõtmed ei tohi ületada riigilipu mõõtmeid.
 • Valla lipu heiskamisel koos teise riigi, organisatsiooni või mõne muu lipuga tuleb lipud paigutada vastavalt Eesti lipu seadusele.
 • Valla lippu võivad heisata kõik vallakodanikud eramajadel, asutused, ettevõtted ja organisatsioonid oma hoonetel lipuhoidjasse või maapinnalt tõusvasse lipumasti. Heisatav lipp peab vastama paragrahvi 1 kirjeldusele, olema puhas ja terve.
 • Vabariiklikel või regionaalsetel üritustel kasutavad valla lippu valla ametlik delegatsioon või vallavalitsuse loal valda esindavad kultuuri-, spordi vm organisatsioonid.
 • Valla lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8.00 ja langetatakse päikeseloojangul, kui mitte hiljem kui kell 22.00 (va vallavalitsuse hoone juures, kus lipp on heisatud ööpäevaringselt), kui vallavalitsuse korraldusega ei ole määratud muud kellaaega.
 • Lipumasti kõrgus on ligikaudu kuus korda suurem lipu laiusest, seinalipuvarda pikkus on ligikaudu kolm korda suurem lipu laiusest.
 • Heisatud lipul jääb lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.
 • Lipu heiskamisel leinalipuna kinnitatakse lipuvarda ülemisse otsa must lint või heisatakse lipp poolde masti.
 • Kasutamiskõlbmatuks muutunud lipp hävitatakse sündsal viisil.

Valla vapi kasutamise kord:

 • Valla vapi kujutist kasutatakse Põhja-Sakala Vallavolikogu, Põhja-Sakala Vallavalitsuse, Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) ja ametiasutuse hallatavate asutuste pitsatitel, dokumendiplankidel, tänukirjadel, trükistel, autasudel, suveniiridel jne. Muudel juhtudel on valla vapi kujutist lubatud kasutada Vallavalitsuse määratud korras ja nõusolekul.
 • Valla vapiga pitsatite arvu ja kasutajad määrab kindlaks ametiasutus.