Otsitakse lahendusi huvihariduse kvaliteetseks ja optimaalseks korraldamiseks Viljandimaal

Viljandimaa Omavalitsuste Liit on saanud rahastuse projektile „Hea ja optimaalse huvihariduse võimalused rahvastiku vähenemist arvestades Viljandimaal".

Käesoleval ajal toimub huvihariduse andmine Viljandimaal 11 huvikoolis 4 omavalitsuse territooriumil. Munitsipaalhuvikoolid maakonnas (Viljandi Muusikakool, Viljandi Kunstikool, Viljandi Spordikool, Viljandi Huvikool, Tarvastu Muusika- ja Kunstikool, Päri Spordikool, Suure-Jaani Gümnaasiumi Huvikool, Karksi-Nuia Muusikakool, Karksi-Nuia Spordikool, Abja Muusikakool, Võhma Muusikakool.)

2040. aastaks väheneb laste (alla 15-aastaste) osatähtsus 15,5%-lt 13,6%-ni. Kui 2021. aastal on noori vanuses 7-18 kõikides omavalitsustes vahemikus 11-13 % rahvastikust, siis lapsi 0-6 vaid 6-7 % (teostatud uuringud-- Statistikamet 2020 ja Cumulus Consulting 2021.). Kõikidest omavalitsustest õpib lapsi Viljandi linna huvikoolides, kõige enam Viljandi linnast ja vallast. Olemaks kaasaegne ja materiaalsete vahenditega kindlustatud huvikool on vajalikud olulised investeeringud. Huvikooli kohamaks ei sisalda seadusest tulenevalt kapitalikulusid ega arenduskomponenti ning praktikas on võimatu planeerida tulevikuvajadusi ja investeeringuid ilma parima ühise lahenduseta/kokkulepeteta.

Projekti abil loodab Viljandimaa Omavalitsuste Liit koostöös omavalitsustega leida parima lahenduse hea huvihariduse korraldamiseks maakonnas. Projekti käigus analüüsitakse ja töötatakse üheskoos välja Viljandimaa jaoks võrreldavad võimalused, milledest valitakse analüüsi põhjal välja huvihariduse parim tulevikulahendus. Projekti lõpptähtajaks on 28.veebruar 2022. Uuringu teostaja on Civitta AS.

Probleem soovitakse lahendada maakonnas kompleksselt ja tervikuna nii investeeringu, õppevahendite, huvihariduses õpitavate õppevaldkondade, kättesaadavuse kui ka inimressurssi (pedagoogide kompetentsi) mõttes kvaliteetseimalt ja optimaalselt.

Projekti meeskond on laiapõhjaline saavutamaks parim tulemus maakonna elanike ja omavalitsuste huvides. Projekti meeskonna moodustavad omavalitsuste haridusspetsialistid, taotleja esindajad (Viljandimaa Omavalitsuste Liit), töö teostaja esindajad (Civitta AS), huvikoolide juhid, huvikoolide hoolekogude juhid.

Lähiajal hakkavad Civitta AS esindajad läbi viima erinevaid küsitlusi ja intervjuusid, mille põhjal analüüsitakse praegust huvihariduse ja -tegevuse olukorda Viljandimaa omavalitsustes.

Vallavalitsus määras valla esindajaks projektis „Hea ja optimaalse huvihariduse võimalused rahvastiku vähenemist arvestades Viljandimaal" haridusjuht Kaie Toobali.

Huvikoolide juhid ja huvikoolide hoolekogude juhid – loodan, heale koostööle, teie valmisolekule anda intervjuusid ja esitada analüüsiks vajalikke andmeid.

Edu meile!

Kaie Toobal
haridusjuht